Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Forsiktig med å senke feberen!

Forsiktig med å senke feberen!

Det er vanlig å svekke feber med medikamenter som Ibuprofen, Aspirin og paracetamol for å behandle ubehagelige symptomer ved infeksjoner. Feber er imidlertid deler av kroppens forsvarsreaksjon ved infeksjoner. Hva slags effekter kan dette ha, for individet og samfunnet? Forskere fra Canada har funnet at undertrykking av feber kan ha en uheldig effekt på samfunnsnivå: Ved å redusere den økes overføringen av assosierte infeksjoner. En høyere overføringsrate impliserer at en større andel av befolkningen vil bli smittet, og dette impliserer at omfattende bruk av febernedsettende medikamenter kan føre til mer sykdom og død enn om man ikke hadde brukt slike medikamenter. IM

Kilde:

Earn DJD, Andrews PW, Bolker BM. Population-level effects of suppressing fever. Proceedings of the Royal Society B 2014; 281: 20132570. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1778/20132570

You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar