Skip to main content

Feber gunstig ved hudkreft

Hudkreft (malignt melanom) oppstår fra pigmentceller i huden. Dette er en aggressiv krefttype som ofte fører til død innen ett år med konvensjonell behandling, og svært få overlever på lengre sikt. Polske forskere rapporterer imidlertid i et fagtidsskrift at feber hos en hudkreftpasient bidro til at hun levde mer enn 13 år. Da hun ble rammet, utviklet kreften seg raskt, og 19 måneder etter at hun fikk diagnosen, hadde hun hudkreft i stadium IV. Dette er et framskredent stadium der kreften har spredd seg til andre deler av kroppen. Etter flere år hadde pasienten feber flere ganger, og den ble bevisst ikke behandlet med medikamenter. Etter hver feberepisode opplevde pasienten tilbakegang av svulster, noe som ble bekreftet av medisinsk undersøkelse. Siden kvinnen fikk diagnosen hudkreft, hadde hun takket nei til mesteparten av den tilbudte medisinske behandlingen, og kun noen kirurgiske inngrep ble gjennomført. Til tross for en dårlig prognose lider kvinnen nå kun av symptomer som er resultat av operativ fjerning av kreft som hadde spredd seg til hjernen (hjernemetastaser). Flesteparten av hennes hudkreftsvulster har enten forsvunnet eller stabilisert seg uten videre vekst. Forskerne konkluderte at feberen endret et sykdomsforløp som normalt ville hatt et helt annet utfall. Denne og tilsvarende observasjoner av andre indikerer at feber hos kreftpasienter bør tillates å utvikle seg under tilsyn av lege.

Denne pasienthistorien føyer seg også inn i omfattende kliniske erfaringer for og forskning på at varmebehandling av kreft, for eksempel i form av badstue, kan være et hensiktsmessig tiltak.

Kilde:

Wrotek W, Brycht L, Wrotek W mfl. Fever as a factor contributing to long-term survival in a patient with metastatic melanoma: A case report. Complementary Therapies in Medicine 2018; 38: 7–10. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096522991730804XDenne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner