Skip to main content

Tannlegen som ”gjemte seg” i 25 år

Erik Barman har gått utradisjonelle veier for å gjøre pasienter friske med helhetsmedisinsk tannpleie. Det har i mange år vært en slitsom forsvarskamp mot etablerte ”sannheter”, men nå står han fram med sine ”kjetterske” tanker og gleder seg over nye muligheter innen tannlegefaget.

Tekst Johnny Laupsa-Borge     Foto Agurtxane Concellon

Tannlege Erik Barman har mer eller mindre ”gjemt seg” i 25 år etter at han begynte med amalgamsanering og utradisjonelle metoder innen tannregulering midt på 1980-tallet. Han ville jobbe i fred for helsemyndighetene og gjøre det han mente var best for pasientene.

Da han i begynnelsen av karrieren var mer åpen om sitt arbeid, tok det ikke lang tid før kolleger og tannlegeforeninger begynte å rasle med sabelen. Man skulle følge ”boka” – basta! Hans ”kjetterske” tanker og metoder endte flere ganger med advarsler og tilsnakk fra ”de som visste bedre”.

– Jeg har ofte lurt på om man er lovbryter når pasienter tilbys behandling som er årsaksrettet og gjør dem friske. Andre tannleger og Den norske tannlegeforeningen oppfører seg til tider som om det er slik, sier han oppgitt.

LES OGSÅ  Informasjonsmedisinsk behandling

Utradisjonell og holistisk

Den største ”feilen” han har gjort, er å tenke annerledes enn mange andre tannleger og utforske nye metoder som ikke sto i lærebøkene. Nyssgjerrigheten var drivkraften, og hensikten var edel – å hjelpe pasientene sine på best mulig måte med holistisk tannpleie.

Svært tidlig i karrieren ble han opptatt av kvikksølvproblematikken og begynte allerede et par år etter endt utdanning med amalgamsanering. Da han startet i klinisk praksis rett etter studietida, oppdaget han også at mange hadde forstyrrelser i kjeveleddfunksjon og tyggemuskulatur i forbindelse med en rekke helseplager. For å finne ut hvor disse forstyrrelsene hadde sitt arnested i kroppen og hvordan man best kunne korrigere dette, tok han i bruk spesielle tester som ikke var stuerene innen tannlegefaget (odontologien).

I tillegg til tannlegefaget har Barman utdannet seg innenfor kinesiologi, akupunktur, posturologi (læren om og behandlingen av kroppens positur eller holdning), tankefeltterapi og homotoksikologi. Innsikt fra disse og andre disipliner kom til å prege måten han tenkte og arbeidet på. Helhetsforståelse og systemtenkning sto sentralt, og ”Hvordan henger alt sammen?” ble det ledende spørsmålet.

Svarene han fikk fra en del kolleger i utlandet og terapeuter innen andre disipliner, utfordret den rådende forståelsen innen tannlegefaget. Slikt straffer seg ofte – nå som før. Historien om den østerrikske legen Ignaz Philipp Semmelweis1 (1818-65) illustrerer hva som kan skje med annerledestenkende fagfolk – om ikke så dramatisk: Man blir mistenkeliggjort, motarbeidet, hånet, latterliggjort, ydmyket, frosset ut, isolert, forfulgt og eventuelt anmeldt.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Litt om hans bakgrunn«]Erik Barman (f. 1957) studerte odontologi ved Universitetet i Bergen og var ferdig med studiene i 1982. Han hadde egen praksis i Bergen 1982–2006. Fra 2008 har han drevet klinikk på Voss. Barman har siden 1992 vært medlem av blant annet Craniogroup, BSSCMD (www.jawache.com/) og IAOMT (www.iaomt.org/).[/gdlr_box_icon]

Lovbryter?

LES OGSÅ  Manglende tenner øker risiko for hjertesykdom

– Jeg har ofte spurt meg selv de siste årene hva som egentlig er vitsen med å kjempe mot systemet. Man blir sliten og desillusjonert. Svaret er at man ikke kan gi opp det viktige arbeidet. Det handler i siste instans om pasientenes muligheter for best mulig behandling, og om å utvikle faget videre.

En venn av Barman som er fysioterapeut, ringte ham en dag og spurte: ”Er det lovbrudd vi driver med?” Bakgrunnen var en selvopplevd historie med en dame som hadde gått på krykker lenge og ikke blitt frisk av den behandlinga hun til da hadde fått. Hos fysioterapeuten fikk hun annen behandling og ble så bra at hun kastet krykkene. Dama gikk etterpå til legen for å uttrykke sin begeistring. Han spurte da hva i all verden slags behandling hun hadde fått. Jo, fysioterapeuten hadde fortalt at hun var skeiv i ryggen, og han valgte å behandle henne med akupunktur. Legen ble dermed forbannet. Så oppsøkte dama fysioterapeuten igjen og spurte om hun var blitt feilbehandlet. Han skjønte ikke spørsmålet, for hun var jo blitt bra. Er man feilbehandlet fordi metoden ikke passer inn i det konvensjonelle selv om man blir frisk? spurte fysioterapeuten Barman – som spør seg selv det samme. Barman føler også hele tida han må forsvare seg.

En forsvarstale

I 2011 ble Barman invitert til et møte i Bergen private tannlegeforening for å holde et innlegg om sitt arbeid. I realiteten skulle han stilles for ”den faglige retten” og forsvare seg og sitt arbeid mot de ”rettroende”.

Da han kom, hadde hovedopponenten allerede skrevet sin dom på bakgrunn av presseoppslag og opplysninger på nettsida. Metodene hans ble karakterisert som ”humbug” og uetisk.

LES OGSÅ  Risikofaktor for tannråte

– Jeg visste hva jeg gikk til, og hele forestillinga ble en pinlig affære, minnes Barman, som egentlig er glad for at det skjedde.

– Nå har jeg stått fram og presentert for kollegiet en del av det jeg tenker og gjør. Jeg trenger ikke lenger å ”gjemme meg”, men kan i stedet bruke ressursene på å utvikle min kliniske praksis enda grundigere i den retning jeg selv ønsker, og med nyttige kritikker i mente, sier han med forsiktig optimisme.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Klinikken på Voss«]Besøksadresse: Stallgata 15, 5700 Voss.
Postadresse: Postboks 164, 5701 Voss.
Telefon: 56 52 00 20.
E-post: post@tannlege-barman.no.
Nettside: www.tannlege-barman.no
Noen spesialområder:
Holistisk tannpleie
Amalgamsanering med optimal beskyttelse
Posturologisk kjeveortopedi
Sportsodontologi[/gdlr_box_icon]

Les også:

Vondt i kneet av skjevt bitt

Lockfoot: Fra tann til tå. Kan låsninger i foten rette opp bittfeil?

Amalgam – fortsatt et helseproblem

Bedre etter fjerning av amalgam?

Kompositt bedre enn amalgam – porselen best!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner