Skip to main content

Viktig oversikt over ketoner og ketogent kosthold

[wcm_restrict]

Lege Mary T. Newport oppsummerer i The complete book of ketones historikken, nyere forskning og hvordan man i praksis gjennomfører et ketogent kosthold (høyfettkosthold med ekstra mye fett). Dette har vist seg å være særlig nyttig ved epilepsi, kreft, Alzheimers sykdom og andre nevrologiske sykdommer.

Tekst Iver Mysterud

The complete book of ketones er oversiktsboka for alle som vil vite hva ketoner og et ketogent kosthold er og hva man må gjøre for å være i ketose. Forfatteren gir en historisk oversikt og legger fram kunnskapsstatus og gir råd om praktisk gjennomføring. Sistnevnte er spesielt viktig fordi det er en forutsetning for å kunne gjennomføre et ketogent kosthold der andelen energi fra fett er oppe i 90 prosent. For å få til det må måltidene planlegges nøye, og før man er kommet inn i rutinen, må alle matvarer veies for å sikre at blodnivået av ketoner holdes konstant tilstrekkelig høyt i blodet. Akkurat som blodsukkerverdien vil variere avhengig av hva man spiser, vil ketonverdiene variere. Jo høyere man er innenfor ”normalområdet” for ketoner i blodet, desto bedre terapeutisk effekt har det. Leveren lager ketoner fra mellomlange fettsyrer dersom man spiser lite karbohydrat (under 50 g/d), moderate mengder protein (15–20 energiprosent) og mye fett (gjerne over 70 E%). Siden kokosfett inneholder en stor andel mellomlange fettsyrer, er det egnet som tilskudd for å få høyere ketonverdier i blodet. Et alternativ er å ta tilskudd av MCT-olje, som inneholder de mest aktuelle mellomlange fettsyrene som finnes i kokosfett, eller ren kaprylsyre (C8). Newport viser også til at det nå er mulig å ta tilskudd av rene ketonestere og ketonsalter, noe som sparer leveren for arbeid.

LES OGSÅ  Historien om de spedalske i Norge

Oppbygning

Boka har et invitert forord av en av dagens ledende forskerne på ketoner, legen Theodore VanItallie. I Newports innledning presenteres historien om hvordan hun hjalp mannen Steve med tilskudd av kokosfett og MCT-olje da han ble rammet av Alzheimers sykdom. Dette var temaet for hennes første bok, Alzheimer’s disease: What if there was a cure? fra 2011,1 og i The complete book of ketones oppsummerer og avslutter hun historien. Steve døde i 2016. 

Boka består av 12 kapitler og et tillegg med spørsmål og svar om kokosfett, MCT-olje og ketontilskudd. I tillegg kommer referansene ordnet på hvert kapittel, en del med oppskrifter, en ressursseksjon med aktuelle bøker og artikler, lenker til foredrag (audiovisuelle) og lenker til organisasjoner og stiftelser. Ressursdelen inneholder også navn og lenker til ulike fora, nettsider, blogger, stiftelser, podkaster og nettsider for nyheter om ketogent kosthold. Newport gir også tips om hvor man kan skaffe ulike kokosfett- og MCT-produkter, ketontilskudd, måleapparater for ketoner og dataprogrammer for å beregne matens sammensetning. I tillegg gir hun tips om firmaer som er spesialiserte på ulike ketogene produkter og hvilke produkter de tilbyr. Boka avsluttes av et stikkordregister.

Kapitlene

Kapittel 1 forklarer hvorfor det er rasjonelt å legge om til et kosthold med lite karbohydrat og mye fett, eventuelt å ta tilskudd av ketoner. Poenget er at sukker og raske karbohydrater er årsaken til mange av vår tids sykdommer, og derfor er det gunstig å innta mindre av dette for å motvirke sykdom. Som Newport skriver avslutningsvis i kapittelet: ”Ketoner er håpets molekyler for moderne mennesker.”

I kapittel 2 gir Newport en introduksjon til hvordan man kan spise et lavkarbokosthold med mye fett, mens hun vier kapittel 3 til hva ketoner er og gjør.

Kapittel 4 forklarer betydningen av ketoner i evolusjonsprosessen, særlig for nyfødtes hjerne, og Newport tar også opp kokosfettets rolle for menneskets overlevelse mange steder på kloden. Hun oppsummerer lavkarbokostholdets betydning for vekttap fra 1800-tallet til vår egen tid – fra William Banting (1797–1878) til Robert Atkins (1930–2003) og andre kostholdsretninger. I tillegg omtales effekten av ketogent kosthold på epilepsi. Her er det altså ikke ”bare” snakk om et lavkarbokosthold – slik man har sett for å gå ned i vekt – men om et høyfettkosthold med ekstra mye fett. I tillegg presenteres gryende interesse for bruk av ketogent kosthold mot andre tilstander enn epilepsi, som Prader-Willis syndrom, kreft, migrene og hetetokter i overgangsalderen.

LES OGSÅ  Pensum for vitebegjærlige nr. 2 2016

Sentrale forskere

I kapittel 5 presenterer Newport de mest sentrale forskerne på feltet – deres bakgrunn, utdanning, faglige interesser og forskningsfunn. I denne rekkefølgen fra boka omfatter dette Theodore B. Van-Itallie (f. 1919), Sami Hashim (f. 1929), George F. Cahill (1927–2012), Russel Swerdlow, Richard L. Veech (f. 1935), Stephen C. Cunnane (f. 1952), Dominic D’Agostino (f. 1975), Thomas N. Seyfried (f. 1946), Angela Poff (f. 1988), Miriam Kalamian (f. 1953), George Yu (f. 1947), Jacob Wilson (f. 1983) og Ryan Lowery (f. 1992). Newport har intervjuet alle disse som bakgrunn for denne boka.

Ketogene kosthold og ketose

Kapittel 6 går mer i detalj inn på hva ketogene kosthold handler om. Dette omfatter de fire ”strenge” diettene som brukes ved epilepsi og andre sykdommer, men også mer generelt hva som kjennetegner høyfettkosthold og hva man kan gjøre for å spise på denne måten.

Dette følges opp i kapittel 7 med andre strategier som kan hjelpe en person til å være i ketose. Newport tar opp faste, utholdenhetstrening og tilskudd av kokosfett, palmekjerneolje, MCT-olje, forgrenede aminosyrer (BCAA), ketonestere og -salter og 1,3-butanediol (en alkohol som omdannes til ketonet betahydroksibutyrat). Videre presenterer hun en del ny informasjon om kokosfett, kolesterol og leveren.

Kapittel 8 handler om spesielle forholdsregler for blant annet gravide og ammende, barn, eldre, folk med kreft og andre tilstander og kjæledyr. Kapittel 9 diskuterer hvorvidt man bør overvåke ketonnivået og hvordan man eventuelt kan gjøre det. Kapittel 10 presenterer problemer og vanskeligheter som kan oppstå når man går på ketogene kosthold eller tar tilskudd av ketoner.

Hjerte- og karsykdom

En vanlig, men feilaktig innvending mot å gå på høyfettkosthold er at det øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Newport tar denne problemstillingen opp i kapittel 11 og understreker at kokosfett ikke øker risikoen for hjerte- og karsykdom.

Kapittel 12 er på bare to sider og runder av boka. På spørsmålet om hvorfor man bør legge om til et høyfettkosthold, er Newports enkle svar: ”Hvorfor ikke?”

Målgruppe

Både leg og lærd vil ha utbytte av boka. Med lekfolk tenker jeg i denne sammenhengen på syke, deres pårørende og alle som generelt er interessert i helse, særlig de som ønsker å vite mer om hva et ketogent kosthold kan utrette og hvordan man gjør det. Fagfolk vil også ha stort utbytte av Newports oversikt fordi ketoner og ketogent kosthold er temaer som ikke tas opp i helsefaglige studier og fordi Newport både oppsummerer viktig historikk og gjennomgår nyere forskning. Ikke minst vil dybdekunnskap om pionerene på feltet og hva de har funnet ut, være nyttig lærdom for alle med helsefaglig bakgrunn.

LES OGSÅ  Ketogen kost motvirker tallrike helseproblemer

Avslutning

Dette er en godt skrevet og viktig bok som fortjener en vid leserkrets. Dersom en stor andel av befolkningen hadde tatt konsekvensen av det Newport skriver om, ville helsevesenets utgifter til å behandle syke mennesker blitt drastisk redusert, og mye lidelse ville vært unngått. Skulle du trenge motivasjon for å lese boka eller legge om kostholdet, vil jeg avslutningsvis oppsummere hvorfor ketoner er så sentrale for vår helse og velvære: De øker energinivået og bedrer atferd, søvnkvaliteten og humøret og styrker kognitive ferdigheter som mentalt fokus, konsentrasjon, evne til å utføre daglige aktiviteter, læring og hukommelse. Ketoner fungerer som alternativt drivstoff for hjernen og andre organer, med særlig relevans for nevrologiske sykdommer. Dette ”superbrenselet” er særlig viktig for hjertet, det reduserer blodnivået av glukose og insulin og motvirker inflammasjon, noe som kjennetegner fleste kroniske sykdommene i vår tid. Ketoner stimulerer vevene til å øke fettforbrenningen samtidig som muskelmassen blir bevart. Sist, men ikke minst, undertrykker ketoner appetitten og motvirker kreft og aldringsprosessen. Derfor: Løp og kjøp!

Viktig oversikt over ketoner og ketogent kosthold / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfatter: Mary T. Newport

Tittel: The complete book of ketones: A practical guide to ketogenic diets and ketone supplements

Utgiver: Turner Publishing Company

Utgivelsesår: 2019 

(456 sider)

ISBN: 978-1-68442-160-2

Pris: £18,99 (heftet), £31,99 (innbundet), 

£18,04 (Kindle-versjon) (www.amazon.co.uk)

Kilde:

1. Mysterud I. Fett håp for Alzheimers sykdom. VOF 2012; 3 (6): 90–2.

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner