Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > «Å se på film letter smerte etter operasjoner»

«Å se på film letter smerte etter operasjoner»

Når man har hatt en operasjon, kan det bidra til å redusere smertefølelsen å se på videofilmer, enten de er morsomme eller ikke. Dette kommer fram i forskning fra Tyrkia. Forskerne rekrutterte 90 pasienter, som ble delt i tre grupper. Gruppe A så morsomme videoer, gruppe B ikke-morsomme og gruppe C så ingen videoer i det hele tatt (kontrollgruppe). Pasientenes smerteopplevelse ble vurdert før, rett etter og 30 minutter etter at de så videoene. Gruppene A og B hadde lavere smerteopplevelse enn gruppe C. Å se på video etter en operasjon kan derfor være et tiltak som demper smerteopplevelsen. IM.

Kilde:

Elmali H, Akpinar RB. The effect of watching funny and unfunny videos on post-surgical pain levels. Complementary Therapies in Clinical Practice 2017; 26: 36–41. http://www.ctcpjournal.com/article/S1744-3881(16)30154-2/abstract

Legg igjen et svar