Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Amming forbereder barnet på fast føde

Amming forbereder barnet på fast føde

En amerikansk studie inkluderte ni barn som ble fulgt fra de var to uker til 14 måneder og før og etter introduksjon av fast føde. Forskerne tok regelmessige avføringsprøver som ble analysert og fant et lavere mangfold av bakterier da barna var yngre, uavhengig av hva slags mat de fikk. Mangfoldet økte desto eldre barna ble. Barn i barnehage hadde større mangfold enn barn som bare var hjemme, uavhengig av mattype. De som fikk morsmelkerstatning, hadde større mangfold i tarmen enn de som ble fullammet. Sammensetninga var også annerledes: Hos fullammede barn var det mer av Bifidobacterium- og Lactobacillus-arter og mindre av Bacteroidetes og Clostridiales enn hos barn som fikk morsmelkerstatning. Interessant nok ble det påvist større endringer i tarmfloraen ved innføring av fast føde hos de som hadde fått morsmelkerstatning enn hos de fullammede. Det så derfor ut til at brystmelka hadde forberedt de fullammete barna på innføring av fast føde. En annen sammensetning og større mangfold i tarmfloraen så ut til å ha gjort de fullammede barna mer tilpasningsdyktige til innføring av fast føde. IM

Kilde:

Thompson AL, Monteagudo-Mera A, Cadenas MB mfl. Milk- and solid-feeding practices and daycare attendance are associated with differences in bacterial diversity, predominant communities, and metabolic and immune function of the infant gut microbiome. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25705611

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Jevninger
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake

Legg igjen et svar