Skip to main content

Betydningen av lys for alt som lever

Luminous life er en interessant bok om lysets betydning for våre liv, skrevet av en pioner på feltene lys, syn og bevissthet.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud . Foto Shutterstock

Jeg hadde gleden av å høre på et foredrag om energimedisin av den amerikanske biofysikeren James L. Oschman (f. 1939) i Oslo 16. mai 2018. I foredraget anbefalte han sterkt boka Luminous life, som han for øvrig hadde skrevet forord til. Siden lys er viktig for vår helse og et tema jeg har interessert meg for lenge, tok jeg med denne boka på ferie i sommer. Den handler i stor grad om det jeg forventet før lesing, men har et mye bredere og mer omfattende perspektiv. Her integrerer forfatteren forskning, klinisk erfaring og egenerfaring for å vise oss hvordan det vi kaller ”lys” uten egeninnsats fører oss til bedre helse, tilfredshet og et liv fylt av mening. Selv om boka har sitt utspring i naturvitenskap, er den gjennomsyret av det mange vil kalle en ”åndelig” tilnærming til livet.

LES OGSÅ  Jubileumsskrift for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

Luminous life (= Lysende liv) er skrevet av den amerikanske optikeren og synsforskeren Jacob Israel Liberman med hjelp av sine barn Gina (f. 1974) og Erik Liberman (f. 1976). Gina er dikter, rådgiver og kunstner, mens Erik er prisvinnende skuespiller, forfatter og regissør. De har lagt ned et omfattende arbeid med å hjelpe sin far til å få et bedre manuskript. Dette har de klart, for teksten flyter fint og er godt oppbygd.


Boka består av innledning, 14 kapitler, epilog, kapittelvis sortert sluttnoteliste og stikkordregister. Den inneholder noen svart-hvitt-bilder og illustrasjoner. Hvert kapittel innledes av et sitat av en kjent person, for eksempel forskere som Albert Einstein (1879–1955) og Albert Szent-Györgyi 1893–1986).

Liberman presenterer så mange temaer og eksempler at ikke alle kan nevnes i en kort omtale. Det er langt utenfor min kompetanse å vurdere holdbarheten i alt som omtales i denne boka, men når forfatteren kommer inn på temaer jeg har lest en del om, finner jeg framstillingen god og presis. Mye av stoffet var nytt for meg, og det ga ettertanke og refleksjon. Er det for eksempel mulig for et (absolutt ikke gjennomsnittlig) menneske ikke å spise og drikke, men kun leve av sollys? Det påstås nemlig at den indiske yogien Prahlad Jani (f. 1929) har levd slik siden 1940, og han er ved flere anledninger undersøkt av forskere under kontrollerte betingelser. Liberman poengterer at kroppen drives både av mat og lys, og han foreslår ikke at noen mennesker skal stoppe å spise, men mener det er viktig å ta i betraktning at lys ikke bare har betydning for øynene, men også for hele vår fysiologi og reise gjennom livet. Han skriver også at næringsverdien av maten vår er relatert til dens innhold av lys.

LES OGSÅ  Hvorfor vi blir overvektige? Helt opp ned, men akk, så opplagt!

Boka inneholder også en del praktiske råd og teknikker for å bedre synet og å utvikle seg som menneske. Dette er korte meditasjoner og visualiseringer med ett til to minutters varighet. Én av dem handler om å holde fokus på pusten, en annen om å la øynene følge piler på et ark i ulike retninger samtidig som man fokuserer på pusten. Visualiseringene går på å se for seg ulike farger, og ved systematisk visualisering av farger som føles ukomfortable, for eksempel fordi de assosieres med ubehagelige opplevelser, kan man gradvis frigjøre seg fra faktorer som normalt utløser stress i våre liv. Dette påstås å ha effekt mye raskere enn bruk av psykoterapi. Liberman poengterer at lys og liv er to uttrykk for samme grunnleggende essens, og ved å arbeide med lys kan man samtidig få effekter på det som har med livet å gjøre.


Deler av stoffet er konkret og relativt lett å forstå. Dette gjelder for eksempel forfatterens egne og kliniske erfaringer om hvordan man kan få bedre syn. Det gjelder også betydningen av lys og nærarbeid i utviklingen av nærsynthet, effekten av blått lys på søvnkvaliteten og hvordan eksponering for lys om natten (”lysforurensning”) øker risikoen for sykdom. Andre deler er mer filosofiske og mer krevende å forstå eller godta, for eksempel diskusjon av hva bevissthet er, at livet ikke er så tilfeldig som mange mener, og deler av bokas ”åndelige” stoff. Uansett opplevde jeg boka som verd å lese og var glad jeg fulgte Oschmans oppfordring. Selv om Liberman går utenfor allfarvei i dagens naturvitenskap og medisin, er han en meget bredt orientert og erfaren fagmann det er interessant å lytte til.

LES OGSÅ  Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn

Betydningen av lys for alt som lever / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfatter: Jacob Israel Liberman

med Gina Liberman og Erik Liberman

Tittel: Luminous life: How the science
of light unlocks the art of living

Utgiver: New World Library

Utgivelsesår: 2018 (217 sider)

ISBN: 978-1-60868-518-9

Pris: £12,99 (amazon.co.uk)

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner