Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Dårlig ernærte narkomane

Dårlig ernærte narkomane

 

Dårlige spisevaner blant rusavhengige representerer en helserisiko. I en norsk studie er det sett nærmere på spisevanene til narkomane som lever i utkanten av vårt velstandssamfunn. Det ble fokusert på tilgang til mat, hva de foretrakk, inntak av energi og næringsstoffer og konsentrasjon av næringsstoffer i blod. Forskerne rekrutterte 123 mannlige og 72 kvinnelige rusavhengige, som ble intervjuet om spisevaner, undersøkt fysisk og tatt blodprøver av. Deres daglige energiinntak varierte fra 0 til 37 MJ (1 kJ = 0,239 kcal, dvs. at 37 MJ = 8843 kcal! ). Maten de fikk fra veldedige organisasjoner og venner/familie, var mer næringsrik enn mat de kjøpte selv. Tilsatt sukker utgjorde 30 prosent av energiinntaket. Sukker og sukkersøtet mat ble foretrukket av 61 prosent av de rusavhengige. En tredel hadde en konsentrasjon av triglyserider som var over referanseverdiene. Økte kobbernivåer i blodet indikerte inflammasjon. Narkomane er ikke bare avhengig av helsenedbrytende stoffer, men har et svært usunt og næringsfattig kosthold, er feilernærte og har en dårlig helsetilstand. Et interessant spørsmål er hva som kommer først, feilernæring eller narkomani. IM

Kilde: Sæland M, Haugen M, Eriksen F-L mfl. High sugar consumption and poor nutrient intake among drug addicts in Oslo, Norway. British Journal of Nutrition 2011; 105: 618-24.

You may also like
Myseprotein
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar