Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Den beste metoden for å fange noens interesse

Den beste metoden for å fange noens interesse

Liker du å holde tilbake følelsene dine overfor en eksisterende eller potensiell ny partner?  Tenker du at det er smart å være litt mystisk og på den måten vekke den annens interesse eller og få mer oppmerksomhet? Seks studier viser at det er dumt av deg, i hvert fall om du vil at den andre skal bli og forbli interessert i deg.

I studiene undersøkte forskerne hvordan usikkerhet når det gjelder den andres interesse påvirker hvor attraktiv partneren framstår. Resultatene viste at vi blir mindre attraktive for partneren om hun eller han tviler på hvorvidt vi egentlig er interessert. Dersom vi er tydelige på at vi er interessert, blir vi dermed også mer interessante. Det burde dermed være en bra strategi å vise følelser og at vi viser romantiske intensjoner hvis vi virkelig vet at vi vil ha den andre. Å holde tilbake interesse kan være en metode for å beskytte seg selv mot å investere for mye følelser og tid i et forhold som har en usikker framtid. Effekten gjelder både for nye par og for dem som har vært sammen en stund.

Studiene viste også at par som var trygge på forholdet og på partnerens følelser, også hadde mer lyst på partneren. Det er altså bare å sette i gang å vise gode intensjoner og ikke holde noe tilbake!

Kilde:

Birnbaum GE, Kanat-Maymon Y, Mizrahi M mfl. Are you into me? Uncertainty and sexual desire in online encounters and established relationships. Computers in Human Behavior, 2018; 85: 372–84. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218301870?via%3Dihub

Annonse:

Legg igjen et svar