Skip to main content

Eiere av forurensende satellitter for retten i USA

Nattehimmelen er ikke lenger mørk. Satellitter bidrar til å forurense med lys og rester av satellitter som brenner opp. Saken er havnet i retten, men ennå ikke avgjort.

Den 29. desember 2022 saksøkte Den internasjonale organisasjonen for mørk nattehimmel (IDA) USAs føderale kommunikasjonskommisjonen (FCC). Bakgrunnen var deres beslutning om å godkjenne SpaceXs søknad om opptil 30 000 flere lavbanesatellitter. I tillegg til de 12 000 allerede godkjente som er i ferd med å fylle himmelen.

Dette er sak nr. 22-1337 for USAs lagmannsrett (”Court of Appeals”) i Washington, D.C., og er ennå ikke avgjort.

Det sentrale i saken er at satellittene lyser opp nattehimmelen og gjør astronomiske observasjoner vanskelige.

Hver av de 42 000 planlagte Starlink-satellittene har en levetid på bare 5 år før de mister høyde og brenner opp.

Satellitter forurenser atmosfæren

Den amerikanske plasmafysikeren Sierra Solter publiserte 18. desember 2023 en vitenskapelig artikkel der hun redegjør for sine bekymringer for vår planet i kjølvannet av alle kommunikasjonssatellittene.

Hun fulgte opp temaet i The Guardian 16. april. Hver av de 42 000 planlagte Starlink-satellittene har en levetid på bare 5 år før de mister høyde og brenner opp. Erstatning med nye satellitter krever ifølge Solter at 23 nye satellitter på størrelse med en SUV eller lastebil sendes opp hver dag for alltid framover. Dette vil etterlate en enorm mengde giftige kjemikalier og metallstøv som vil samle seg i ionosfæren og som vi vil puste inn.

LES OGSÅ  Ftalater i kosmetikk, leker og matbeholdere øker premature fødsler

Rester fra satellittene bidrar til klimaendringer

Det oppbrente aluminiumet produserer aluminiumoksid, som ødelegger ozon og bidrar til klimaendringer. Det samme gjør vanndamp, sot og nitrogenoksider i raketteksos. I tillegg til dette kommer stråling fra satellittene og de landbaserte installasjonene på bakken.

Dette kan påvirke både menneskets helse og livet på jorda. Det er derfor mye som står på spill både for saksøkerne og de saksøkte i rettsvesenet i USA. Saken er omtalt i nyhetsbrevet til Arthur Firstenberg 30. april.

Vår kommentar:

Dette er et viktig tema å få på dagsordenen. Strålingsaspektet er i seg selv alvorlig nok. At det i tillegg er så mange andre problematiske sider ved disse kommunikasjonssatellittene er dårlig kjent.

Det er kritikkverdig at man i det hele tatt sender opp slike satellitter uten av effekten på menneskers helse og livet på jorda er grundig undersøkt, både når det gjelder stråling og kjemisk forurensning. IM

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Døde fuglene i Finnmark av stråling?
Verdens amfibier forsvinner
Opus magnum om 5G og annen trådløs kommunikasjon
Elektromagnetisme gjør planter, dyr og mennesker syke


 Støtt det frie ord!

Du som støtter Helsemagasinet, støtter det frie ord. VI håper på din hjelp for å kunne sikre videre drift. Alle summer mottas med stor takk!  Her ser du vår Spleis.

Ingen ende på parallelle universer i ernæring / 2024 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner