Skip to main content

Hva kan gjøres med spiseforstyrrelser?

Under pandemien ble andelen med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten doblet blant jenter i alderen 13-16 år.

Det viser en norsk studie fra 2022 utført av Folkehelseinstituttet. En artikkel i The Epoch Times 18. februar i år belyser symptomer, årsaker, medisinsk behandling og naturlige tilnærminger til spiseforstyrrelser.

Ifølge Helsenorge er spiseforstyrrelse en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten. Mange med diagnoser i denne kategorien har overlapp mellom ulike typer spiseforstyrrelser.


Mulig effekt av johannesurt

En studie på rotter viste en potensiell terapeutisk egenskap fra det tørre ekstraktet av johannesurt Hypericum perforatum. Johannesurt har en rekke biologisk aktive forbindelser, og den potensielle effekten er blant annet at den kan dempe stress og redusere vanedannende atferd, spesielt ved avhengighet.

For mange behandlingsformer er ikke kunnskapsgrunnlaget pålitelig nok til at forskerne kan trekke sikre konklusjoner, ifølge forsker Ingrid Borren ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. I et intervju med Forskning.no understreker hun betydningen av at familiemedlemmer deltar i behandlingen.

LES OGSÅ  Nina Furseth – verdensmester i bodyfitness

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Kan sink motvirke spiseforstyrrelser?
Kan slankepiller gi spiseforstyrrelser?
Helsemagasinets leser: – Hva gjør jeg når lavkarbo har blitt en spiseforstyrrelse?
Sukkeravhengighet og spiseproblemer.
Når mat og kropp blir vanskelig.Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner