Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Energitilgangen påvirket hjernens evolusjon

Energitilgangen påvirket hjernens evolusjon

Mennesket står i en særstilling blant primatene på grunn av deres store hjerne. Hvorfor har ikke menneskeaper som gorillaer og sjimpanser like stort hjernevolum? Ny forskning indikerer at de rett og slett ikke kan få tilført nok energi til en større hjerne basert på det de spiser. Den maten de spiser, inneholder så lite energi at måltidene opptar mesteparten av den tida de har til rådighet. Det er ikke mulig å søke etter og spise i enda flere timer per dag, og rå mat gir for lite energi til en større hjerne.

I menneskelinjas fortid ser det ut til at denne begrensningen ble overvunnet da Homo erectus gikk over til å varmebehandle maten. Dette gjorde at maten ble lettere å tygge og fordøye, noe som økte energitilgangen og derved muliggjorde utvikling av større hjerner. I tillegg frigjorde varmebehandling tid som tidligere gikk med til å finne mat og spise. Dette underbygger at bruk av ild og varmebehandling av mat kan ha hatt stor betydning for menneskelinjas evolusjon. IM

Kilde:

Fonseca-Azevedo K, Herculano-Houzel S. Metabolic constraint imposes tradeoff between body size and number of brain neurons in human evolution. PNAS 2012; 109: 18571-6. http://www.pnas.org/content/early/2012/10/17/1206390109

You may also like
Alene i kampen mot kreft
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Uvurderlige oppslagsverk om muggsopper
Stemmen kan avsløre risiko for utroskap

Legg igjen et svar