Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Ett spørsmål avslører viktig personlighetstrekk

Ett spørsmål avslører viktig personlighetstrekk

Har du truffet en ny person og lurer på hvordan han eller hun egentlig er? En effektiv metode for å finne ut litt om vedkommende er ikke å spørre hva de tenker om seg selv, men derimot be dem fortelle hva de synes om andre. Hvis du legger merke til hva de trekker fram av kvaliteter og egenskaper hos andre, vil du samtidig få innblikk i din nye venns egne personlighetstrekk. Vi har nemlig en tendens til å se mer av våre egne egenskaper i andre. En kjærlig person vil oftere påpeke denne evnen hos andre, mens en gjerrig person vil gjøre det samme.

Denne effekten ble målt og observert i tre studier og viste seg også å være stabil over tid. Dessuten: Jo mer positivt man ser på andre, desto mer entusiastiske, glade og emosjonelt stabile er man også selv. De som ofte ser andres (og dermed sine egne) negative sider, har oftere mer narsissistiske og usosiale sider selv. ALJ

Kilde:

Wood D, Harms P, Vazire S. Perceiver effects as projective tests: What your perceptions of others say about you. Journal of Personality and Social Psychology. 2010: 99; 174–90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20565194

2 kommentars

Legg igjen et svar