Skip to main content

Fiskeolje mot dårlig syn

Mange får dårligere syn med alderen på grunn av forkalkninger på netthinna, såkalt makuladegenerasjon (MD). Det rammer særlig personer over 70 år og er den hyppigste årsaken til redusert leseevne hos eldre.1 Mest vanlig er såkalt tørr (atrofisk) type, mens våt (eksudativ) MD er mindre vanlig og består av nydannede blodårer under netthinna.2 Røyking og dårlig kosthold er viktige årsaksfaktorer. Mot tørr MD anbefales et mer næringstett kosthold og røykeslutt, mens man ved våt MD injiserer et medikament i øyet. En annen mulighet er fiskeolje, som ser ut til å ha godt dokumenterte virkninger.3

Tekst Bill Sardi     Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski     Foto Shiutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Ortomolekylær medisin»][/gdlr_box_icon]

I mai 2013 hevdet4 forskere ved USAs Nasjonale øyeinstitutt (National Eye Institute) at fiskeolje ikke ser ”ut til å hjelpe mot makuladegenerasjon”.5 Hvordan kan det ha seg at en annen nylig publisert studie ga nøyaktig motsatt resultat? Den viste faktisk at fiskeolje ikke bare forsinket den snikende utviklinga av denne øyesykdommen, men også at alle pasientene som fikk høye doser fiskeolje, fikk bedre syn. Fiskeolje fungerte både terapeutisk og kurativt, ikke bare forebyggende.

Studien jeg tenker på, blir trolig avvist. Studiegruppa var liten og besto bare av 25 pasienter. Det ble ikke gitt en inaktiv placebopille til en annen gruppe pasienter, noe som er et viktig krav til vitenskapelighet. Det er også mulig (men ikke sannsynlig) at alle pasientene i studien hadde store mangler på omega-3-fettsyrer og derfor reagerte atypisk. Men studiegruppa befant seg ved Middelhavet der fiskeforbruket er høyt, og det er ikke sannsynlig at en placeboeffekt var involvert.

Studien er så overbevisende, spesielt når den ses i sammenheng med alle de positive fiskeoljestudiene som er gjennomført det siste tiåret (se oversikten nedenfor), at øyeleger nå burde være forpliktet til å anbefale hver eneste voksne å spise mer fisk eller – enda bedre: til å ta konsentrerte fiskeoljekapsler – for å bevare synet i hele sin pensjonisttilværelse.

Flere holdepunkter

Studien jeg henviser til, var nettopp publisert i Pharmacological Nutrition Journal.6 Den reiser mange spørsmål, særlig hvorfor det har tatt så lang tid å oppdage at høydosert fiskeolje kan gi mange bedre syn. Dataene som utpeker fiskeolje som et kosttilskudd som kan demme opp for synstap med stigende alder, har vært økende i over et tiår.

Med unntak av én studie som luktet ”råtten fisk”, indikerer alle andre kliniske studier med fiskeolje publisert de siste 13 åra at fiskeolje bremser eller motvirker makuladegenerasjon, en tilstand som gjør det vanskeligere å lese, kjøre bil og kjenne igjen ansikter.

Den siste publiserte studien var viktigere enn tidligere studier fordi den ikke bare viste at fiskeolje forsinker progresjon av sykdommen; oljen begynte faktisk å gjenopprette synet til pasienter allerede noen dager etter at de starter en daglig rutine med inntak av høydoserte  fiskeoljekapsler.

Å bremse utviklinga av makuladegenerasjon er én ting, å reversere det en annen. Det finnes ingen kur mot den vanligste formen (tørr makuladegenerasjon). Tilskudd av antioksidanter anbefales mot denne sykdommen, men det kan i beste fall bare forsinke progresjon med kanskje 10 prosent.

LES OGSÅ  Krigen mot ernæringsmedisin: Hvorfor vi elsker våre kritikere

I ovennevnte forsøk begynte pasienter med makuladegenerasjon å få skarpere syn helt fra starten. Dette ble konstatert ved hjelp av et øyediagram med minkende skriftstørrelser. Etter seks måneder kunne en tredel av pasientene se de bokstavene som var tre linjer mindre enn ved starttidspunktet. En annen tredel så to linjer bedre, og de ​​resterende fikk forbedring på en eneste linje i diagrammet. 100 prosent av pasientene med makuladegenerasjon opplevde forbedret syn i forhold til det som ellers ville vært en normal progresjon av sykdommen, det vil si et snikende progressivt tap av sentral synsevne.

Studier av fiskeolje/aldersrelatert tørr makuladegenerasjon (humanforsøk 2000-13)

Studie utgitt

Type studie

Varighet

# deltakere

og alder

Sted

Dose fiskeolje

Resultater

Desember 20139

Kontrollert

Terapi

6 mnd.

25

(40 øyne)

50-85 år

Kypros

3,4 g EPA/

1,6 g DHA

100 bedret synet minst 1 linje;

gjennomsnittlig 2 linjer

synsforbedring (10 bokstaveri)

August 201310

Kontrollert Forebygging

3 år

263

55-85 år

Frankrike

270 mg EPA/ 840 mg DHA

Høyeste EPA/DHA blodnivå ga 68% risikoreduksjon for å danne nye blodkar. Ingen synsforbedring. NB! Olivenolje som placebo.ii

Mai 201311

Diett

Forebygging

5 og 10 år

2531

Boston, MA

I kosten

8,1 og 16,9% av friske øyne ble bedre (geografisk atrofi) over 5 & 10 år; høyest inntak av DHA ga 32% relativ folsyrereduksjon

Mai 201312

Kontrollert

Terapi

4,3-5,1 år

4203

Gj.snittsalder 73,1 år

Multisenter- studie i USA

650 mg EPA/ 350 mg DHA

Omega-3-nivået økte i blodet, men synsforbedringene var ikke signifikante

April 201313

Diett

Forebygging

32 mnd. gj.snitt

963

73+ år

Frankrike

I kosten

Høyeste blodnivå av omega-3 = -38% redusert risiko for framskreden ARMD*

Juli 201114

Diett

Forebygging

3 år

666

Frankrike

I kosten

Fiskoljeinntak reduserte risikoen for tidlig (-17%) og framskreden ARMD (-74%)

Juli 201115

Diett

Forebygging

38022

kvinner gj.snitt 54,6 år

Boston, MA

I kosten

1 porsjon eller mer fisk/uke sammenliknet med 1 porsjon/ uke eller mindre reduserte relativ risiko for ARMD 42%

Desember 200916

Diett

Forebygging

13 år

1837

Multisenter-studie (USA)

I kosten

Høyt inntak av fiskeolje ga 30% mindre risiko for å utvikle framskreden ARMD

September 200917

Diett

Forebygging

8 år

2934

Multisenter-studie (USA)

I kosten

Høyeste inntak (= 64 mg/d for DHA; = 42,3 mg/d EPA) reduserte sykdomsrisikoen  signifikant ~25%

Mai 200918

Diett Forebygging

4 år

6734

58-69 år

Australia

I kosten

Høyest inntak av fiskeoljer reduserte relativ risiko for å utvikle framskreden ARMD 15%

Januar 200919

Kontrollert Terapi

6 mnd

22

Frankrike

720 mg EPA/ 480 mg DHA

Bedre blodomløp observert (“bedre blodforsyning”)

Januar 200920

Diett

Forebygging

12-år

1837

Multisenter-studie (USA)

I kosten

Høyeste inntak av fiskeolje reduserte sannsynlighet for å utvikle framskreden ARDM 30%

September 200821

Diett

Forebygging

6,3 år

2132

71+ år

Multisenter-studie (USA)

I kosten

Sannsynligheten for at MD ble mer alvorlig halvert hos dem med høyest DHA-inntak (geografisk atrofi) i forhold til dem med lavest inntak

Mai 200722

Diett

Forebygging

4519

60-80 år

Multisenter-studie (USA)

I kosten

46% relativ risikoreduksjon for framskreden ARMD med høyeste DHA-inntak

Juli 200623

Diett

Forebygging

5 år

2335

49+ år

Australia

I kosten

Høyeste fiskeoljeinntak reduserte relativ risiko for tidlig ARMD med 9%

August 200124

Diett

Forebygging

349

55-80 år

Boston, MA

I kosten

Større fiskeinntak reduserte risikoen for ARMD

Februar 200125

Diett

Forebygging

72489

50+ år

Boston, MA

I kosten

Høyeste DHA-inntak reduserte relativ risiko for ARMD 30%; mer enn 4 porsjoner fisk/uke reduserte ARMD-risikoen 35%

Mars 200026

Diett

Forebygging

3654

49 + år

Australia

I kosten

Fiskeinntak assosiert med redusert risiko for framskreden ARMD

i En bokstavlinje på synskartet = 5 bokstaver
ii Olivenolje er i en annen studie vist å halvere risikoen for å utvikle framskreden AMD,18 så dette var ikke et klokt valg av placebo fordi det ville redusere forskjeller mellom tilskudd
*ARMD = aldersrelatert makuladegenerasjon av fiskeolje og olivenolje hos forsøkspersonene.

LES OGSÅ  Vitamin C mot blyforgiftning

Høy dose

Fiskeoljedosen var den høyeste som har vært brukt i noen tidligere studier – 5000 milligram (3 400 mg EPA og 1 600 mg DHA), eller litt mindre enn to spiseskjeer per dag. Så mye fiskeolje er trolig dyrt for pensjonister med lave inntekter; rundt to dollar om dagen. En periode på seks måneder ville sikkert være verd investeringen, særlig tatt i betraktning at enkelte eldre kunne bli i stand til å fornye førerkortet eller gjenoppta aktiviteter som hjelper dem til å klare seg på egenhånd.

Den ene suspekte negative studien ble publisert i det amerikanske legetidsskriftet i mai 2013.7  Forskere fra Det nasjonale øyeinstituttet uttalte at fiskeolje ”ikke syntes å hjelpe mot  aldersrelatert makuladegenerasjon”. Studien sammenliknet en lav dose omega-3-fiskeolje med en antioksidantformel som inneholdt lutein, zeaxantin, sink og kobber, men ingen placebogruppe eller inaktiv pille ble brukt. Dosen fiskeolje i behandlingsgruppa var mye lavere enn i tidligere studier.

Noen skeptiske forskere jeg har konsultert, uttrykte bekymring over det faktum at studien ble gjennomført i stor grad blant godt ernærte deltakere som trolig spiste mye fisk. Jeg fikk vite at sammenlikningsgruppa inntok opptil 720 milligram fiskeolje fra det daglige kostholdet. Dessuten kan noen av forsøkspersonene i sammenlikningsgruppa ha tatt med folsyre, noe som øker nivået av omega-3-oljer blodet.8 Forskerne innrømmet at ”resultatene fra denne undersøkelsen ikke kan generaliseres fordi studiepopulasjonen er en svært selektert gruppe av høyt utdannede og velernæret personer”. Ble studien lagd slik at den måtte mislykkes?

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Allsidig helsejournalist»]Bill Sardi er medisinsk forfatter/helsejournalist som har skrevet tallrike artikler og mer enn 30 bøker, inkludert Nutrition and the eyes (1994), The iron bomb. How iron adversely affects your health (1999), How to live 100 years without growing old (2002), Why babies die (2002), In search of the ´worlds best water (2002), The new truth about vitamins and minerals (2003), The red wine pill (2004), You don´t have to be afraid of cancer anymore (2007) og User´s guide to eye health supplements (2010). Bill Sardi bor i Cape Coral, Florida.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Makuladegenerasjon: http://no.wikipedia.org/wiki/Makuladegenerasjon

2.  Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD); http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/ diagnoseogsykdommer/Sider/aldersrelatert%20makuladegenerasjon%20(amd).aspx

3.  Sardi B. Something´s fishy about macular degeneration fish oil studies. Orthomolecular Medicine News Service, 11.12.13; http://orthomolecular.org/resources/omns/v09n28.shtml

4.  Science News. Fish oil doesn´t seem to help age-related macular degeneration. Science Daily, 13. mai 2013; Fish oil doesn’t seem to help age-related macular degeneration.webarchive

5.  http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130513152403.htm

6.  Georgiou T, Neokleous A, Nicolaou D mfl. Pilot study for treating dry age-related macular degeneration (AMD) with high-dose omega-3 fatty acids. PharmaNutrition, online 18. oktober 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.phanu.2013.10.001

7.  The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) Research Group. Lutein + Zeaxanthin and

Omega-3 Fatty Acids for Age-Related Macular Degeneration: The Age-Related Eye Disease Study 2

(AREDS2) Randomized Clinical Trial. JAMA. 2013;309(19):2005-2015.

doi:10.1001/jama.2013.4997. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1684847

For resterende referanser, trykk på lenken i note 3 eller send en e-post til dag@vof.no.

8.  Das UN. Folic acid and polyunsaturated fatty acids improve cognitive function and prevent

depression, dementia, and Alzheimer’s disease–but how and why? Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 2008 78: 11-9. Epub 2007 Nov 28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18054217

9. Georgiou T, Neokleous A, Nicolaou D mfl. Pilot study for treating dry age-related macular degeneration (AMD) with high-dose omega-3 fatty acids. PharmaNutrition 2013; online 18. oktober 2013; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221343441300042X

10.  Souled EH, Delcourt C, Querques G mfl. Oral docosahexaenoic acid in the prevention of exudative age-related macular degeneration: the Nutritional AMD Treatment 2 Study. Ophthalmology & Visual Science 2013; 120: 1619-31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23395546

LES OGSÅ  Ernæringskongress med mange godbiter

11.  Reynolds R, Rosner B, Seddon JM. Dietary omega-3 fatty acids, other fat intake, genetic susceptibility, and progression to incident geographic atrophy. Ophthalmology &Visual Science 2013; 120: 1020-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23481534

12.  The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. Journal of The American Medical Association 2013; 10: 309: 2005-15. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1684847

13.  Merle BM, Delyfer MN, Korobelnik JF mfl. High concentration of plasma n3 fatty acids are associated with decreased risk for late age-related macular degeneration. Journal of Nutrition 2013; 143: 505-11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23406618

14.  Merle B, Delyfer MN, Korobelnik JF mfl. Dietary omega-3 fatty acids and the risk for age-related maculopathy: the Alienor Study. Investigative Ophthalmology & Visual Scince 2011; 52: 6004-11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21402976

15.  Christen WG, Schaumberg DA, Glynn RJ mfl. Dietary ω-3 fatty acid and fish intake and incident age-related macular degeneration in women. Archives of Ophthalmology 2011; 129: 921-9. http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1106372

16.  SanGiovanni JP, Agrón E, Meleth AD, Reed GF mfl. {omega}-3 Long-chain polyunsaturated fatty acid intake and 12-y incidence of neovascular age-related macular degeneration and central geographic atrophy: AREDS report 30, a prospective cohort study from the Age-Related Eye Disease Study. American Journal of Clinical Nutrition 2009; 90: 1601-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19812176

17.  Chiu CJ, Klein R, Milton RC mfl. Does eating particular diets alter the risk of age-related macular degeneration in users of the Age-Related Eye Disease Study supplements? British Journal of Ophthalmology 2009; 93: 1241-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19508997

18.  Chong EW, Robman LD, Simpson JA mfl. Fat consumption and its association with age-related macular degeneration. Archives of Ophthalmology 2009; 127: 674-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19433719

19.  Werle S, Goldhahn J, Drerup S mfl. Age- and gender-specific normative data of grip and pinch strength in a healthy adult Swiss population. European Journal of Ophthalmology 2009; 1: 76-84. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19129352

20.  SanGiovanni JP, Agrón E, Clemons TE mfl. Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake inversely associated with 12-year progression to advanced age-related macular degeneration. Archives of Ophthalmology 2009; 127: 110-2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139352

21.  SanGiovanni JP, Chew EY, Agrón E mfl. The relationship of dietary omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake with incident age-related macular degeneration: AREDS report no. 23. Archives of Ophthalmology 2008; 126: 1274-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18779490 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2812063/pdf/nihms-163838.pdf

22.  SanGiovanni JP, Chew EY, Clemons TE mfl. The relationship of dietary lipid intake and age-related macular degeneration in a case-control study: AREDS Report No. 20. Archives of Ophthalmology 2007; 125: 671-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17502507

23.  Chua B, Flood V, Rochtchina E mfl. Dietary fatty acids and the 5-year incidence of age-related maculopathy. Archives of Ophthalmology 2006; 124: 981-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16832021

24.  Seddon JM, Rosner B, Sperduto RD mfl. Dietary fat and risk for advanced age-related macular degeneration. Archives of Ophthalmology 2001; 119: 1191-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11483088

25.   Cho E, Hung S, Willett WC mfl. Prospective study of dietary fat and the risk of age-related macular degeneration. American Journal of Clinical Nutrition 2001; 73: 209-18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157315

26.  Smith W, Mitchell P, Leeder SR. Dietary fat and fish intake and age-related maculopathy. Archives of Ophthalmology 2000; 118: 401-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10721964


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner