Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Frisk av schizofreni?

Frisk av schizofreni?

”Det går an å bli frisk av schizofreni, selv når dette defineres som stabil symptomfrihet og god sosial og arbeidsmessig fungering i minimum 12 måneder. Ved vanlig behandling ser det ut som om ca. 15 % vil tilfredsstille disse kriteriene ti år etter behandlingsstart. Ved ekstra tidlig start av behandlingen øker antakelig sjansen til det dobbelte.” Dette skriver psykiater Svein Friis i en oversiktsartikkel om denne lidelsen, aktualisert av rettssaken mot Anders Bering Breivik. Det er altså håp dersom man rammes av schizofreni selv ved konvensjonell (primært medikamentell) behandling. Det artikkelen overser er at kostholdsfaktorer, for eksempel intoleranse mot proteiner i mat (som gluten og kasein), og kosttilskudd, for eksempel av fettsyrer, vitamin C og niacin (vitamin B3), er lovende i behandling av schizofreni. Her er det i motsetning til medikamentell behandling snakk om årsaksrettede tiltak som dessuten er bivirkningsfrie. IM

Kilde:

Friis S. Kan man bli frisk av schizofreni? Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132: 847-8. http://tidsskriftet.no/article/2249475

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake

Legg igjen et svar