Skip to main content

Ketogent kosthold mot schizofreni

Et kosthold med svært mye fett og lite karbohydrat – ketogent kosthold – er med hell brukt mot en rekke nevrologiske lidelser gjennom mange år. Erfaringer har vist at et ketogent kosthold også kan motvirke psykiske lidelser. Dette er vist med to alvorlig syke personer med schizofreni.1

Tekst Iver Mysterud

Den ene pasienten hadde hatt schizofreni i 53 år. Hun ble diagnostisert som 17-åring da hun utviklet kronisk paranoia og begynte å se skjeletter og høre stemmer på daglig basis. Over flere tiår var hun innlagt på sykehus flere ganger for psykoser og selvmordsforsøk og brukte til sammen ni forskjellige medikamenter. Da hun som 70-åring begynte å spise et ketogent kosthold, veide hun 150 kg. Etter to uker hadde hennes symptomer på schizofreni blitt bedre. I løpet av de neste månedene sluttet hun på eget initiativ med alle medikamenter. Humøret ble dramatisk bedre, og selvmordstankene forsvant. Hennes hallusinasjoner og paranoia ble helt borte. Da hun i 2019 var 82 år, hadde hun gått på ketogent kosthold i 12 år, tatt av 68 kg, brukte ingen medikamenter og hadde ingen psykotiske symptomer. Kvinnen trengte heller ikke noe helseteam eller noen assistent. Hun levde et uavhengig liv og var glad hun var i live.

LES OGSÅ  Medikamentenes virkelige effekter – psykose og schizofreni

Den andre pasienten var en 39 år gammel kvinne som hadde slitt mye med depresjon, angst, anoreksi, hallusinasjoner og paranoia. I 1993 fikk hun diagnosen schizofreni. Symptomene vedvarte selv om hun hadde forsøkt et dusin psykiatriske medikamenter. Kvinnen startet på et ketogent kosthold i 2013 for å bli bedre av plager i mage- og tarmsystemet. Kort tid etter å ha begynt på dette kostholdet, stoppet hun plutselig å ta sine 14 medikamenter, noe som gjorde henne alvorlig psykotisk. På sykehuset begynte hun med medikamentet haloperidol (Haldol), men fortsatte å spise ketogent. Etter én måned på diett ble de psykotiske symptomene borte for første gang på 20 år, til tross for at hun hadde prøvd Haldol tidligere uten resultat. Hun seponerte Haldol i løpet av det etterfølgende året og har forblitt uten psykotiske symptomer i fem år uten noen medikamenter. Kvinnen har fortsatt på ketogent kosthold og har klart å fullføre en mastergrad og arbeider nå full tid.

Også i studier av forsøksmus som brukes som modellorganismer i forskning på schizofreni, er det vist gode effekter av ketogent kosthold.2,3 I faglitteraturen er det også beretninger om enkeltpasienter som er blitt bedre av autisme,4 sykelig overspising og matavhengighet,5 schizoaffektiv lidelse,6 depresjoner6 og hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt (AD/HD).6 Slike eksempler viser at et ketogent kosthold har potensial for å bedre eller kurere et vidt spekter av ”psykiske” lidelser. Det er på høy tid med omfattende og godt utformet forskning på disse temaene,2,3 der det foreligger en rekke positive erfaringer fra mange tiår tilbake (se egen sak).

Kilder:

1 Palmer CM, Gilbert-Jaramillo J, Westman EC. The ketogenic diet and remission of psychotic symptoms in schizophrenia: Two case studies. Schizophrenia Research 2019; 208: 439–40. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30962118/

LES OGSÅ  Store doser vitamin B3 motvirker schizofreni

2 Sarnyai Z, Kraeuter A-K, Palmer CM. Ketogenic diet for schizophrenia: clinical implication. Current Opinion in Psychiatry 2019; 32: 394–401. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31192814/

3 Sarnyai Z, Palmer CM. Ketogenic therapy in serious mental illness: emerging evidence. International Journal of Neuropsychopharmacology 2020; 23: 434–9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32573722/

4 Napoli E, Duenas N, Giulivi C. Potential therapeutic use of the ketogenic diet in autism spectrum disorders. Frontiers in Pediatrics 2014; 2: 69. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25072037/

5 Carmen M, Safer DL, Saslow LR mfl. Treating binge eating and food addiction symptoms with low-carbohydrate ketogenic diets: a case series. Journal of Eating Disorders 2020; 8: 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32010444/

6 Palmer CM. Ketogenic diet in the treatment of schizoaffective disorder: Two case studies. Schizophrenia Research 2017; 189: 208–9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28162810/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner