Skip to main content

Hvorfor så vanskelig?

Eksplosjon av lese- og skrivevansker, atferdsproblemer og manglende læring.

Tekst Anne Lene Johnsen    Foto Shutterstock

8,2 prosent av elevene i grunnskolen får spesialundervisning,1 og 3-15 prosent velger bort videregående opplæring.2 Legger vi til dem som fullfører, men med stryk, er vi oppe i nesten 1/3 av alle elevene. Professor Torleiv Høien fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har uttalt at en av fem går ut av skolen uten å kunne lese og skrive godt nok til å klare seg i arbeidslivet.3 Avisene er fulle av historier om problemene i skolen, og ifølge en undersøkelse fra 2006 har en tredjedel av voksne nordmenn en leseferdighet som er definert som utilstrekkelig med tanke på lesekravene i dagens arbeids- og hverdagsliv.4 

Det skyldes på at det er for mange assistenter i skolen, for mange elever i klassene eller for dårlig lærerutdanning. Vi hører om at spesialpedagogikken ikke virker. Rektorer blir sendt på kurs. Politikere tilrettelegger mer for yrkesfag fordi flere ikke orker teoridelen i skolen.

Tross dette fokuset på lærervansker, tross en sosial enighet om at det er viktig å kunne lese og skrive og ta imot læring og tross politisk enighet om at skole er viktig, sliter stadig flere barn, unge og voksne med en eller annen form for lære- og/eller konsentrasjonsvanske. Hvorfor virker ikke tiltakene? Hvorfor hjelper ikke spesialundervisninga? Hvorfor sitter ikke barna stille og hører etter og lærer seg det skoleplanen sier de skal? Er barna våre blitt dummere, er pensum blitt vanskeligere eller er lærerne blitt latere? Har vi gått glipp av noe?

LES OGSÅ  Hvorfor læring ikke bare sitter i hodet

Det er naturlig for mennesker å lære. Det er meningen at vi skal være i stand til å utvikle en bevisst tankeprosess, viljestyrte handlinger, språk, bevegelser, klare å analysere og nyttiggjøre oss informasjon og huske saker og ting. Når dette ikke skjer, må det være noe galt. Som det er innenfor mange andre av livets områder: Hvis vi skal løse et problem, er det lurt å se på hva som er årsaken til problemet.

Elever som sliter i et fag, har rett til å få tilrettelagt undervisning. Denne tilrettelegginga består imidlertid ofte av at de får et begrenset faginnhold, men ikke hjelp til å mestre faget. Istedenfor å akseptere at flere og flere av barna våre faller utenfor og går glipp av læring og utvikling, la oss finne ut hva som ligger under og rette på årsakene.

Les også:

Hvorfor læring ikke bare sitter i hodet

Hvor skal vi lete? Det vestibulære systemet

Hva er lærevansker?

Auditiv persepsjon – ikke bare å ”høre”

Synet – den siste sansen som utvikles

Reflekser som kan hindre

God læring krever riktig næring

Pedagogikk ved lærevansker: Systematisk begrepsundervisning

Kilder:

1.  Dysleksiforbundet: http://www.dysleksiforbundet.no/no/politikk/Norge+gj%C3%B8r+det+bedre+p%C3%A5+PISA+unders%C3%B8kelsen+og+flere+f%C3%A5r+spesialundervisning.9UFRrWWk.ips

2.  Markussen, E. Bortvalg av videregående opplæring. Magasinet Voksne for Barn 01/07.  http://www.vfb.no/xp/pub/venstre/rod/tema/skoledrop_outs/240106?pp=1

3.  Professor Torleiv Høien om Lese og skrivevansker i skolen. http://www.youtube.com/watch?v=ahrrcoWPX7k

4.  Leseferdighet i voksenbefolkningen.Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen. Fra http://lesesenteret.uis.no/forskning/leseundersoekelser/all/skjult_all/article1301-882.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Auditiv persepsjon – ikke bare å ”høre”
Del gjerne med dine venner