Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Kan eksponering for magnetfelter i svangerskapet gi barnet astma?

Kan eksponering for magnetfelter i svangerskapet gi barnet astma?

Amerikanske forskere har funnet økt risiko for at et barn utvikler astma hvis det ble eksponert for magnetfelter da det lå i mors liv. Økt daglig eksponering av moren (og fosteret) for magnetfelter har vist seg å korrelere med økt sannsynlighet for at barnet seinere utvikler astma. Jo større dose, desto høyere risiko.

Den aktuelle studien var framoverskuende (prospektiv), mer enn 1 000 gravide kvinner deltok. De bar et måleapparat for magnetfelter i hele graviditeten. En del kvinner aborterte, og en del andre falt fra, men forskerne satt igjen med over 600 kvinner og deres barn i selve analysen. Disse barna ble fulgt opp til de var fylt 13 år, og alle ble undersøkt med tanke på om de utviklet astma. IM

Kilde: Li D-K, Chen H, Odouli R. Maternal exposure to magnetic fields during pregnancy in relation to the risk of asthma in offspring. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 2011 (doi:10.1001/archpediatrics.2011.135).

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Brus og barnløshet
Kosthold og fruktbarhet
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt
Vitamin C mot kikhoste – del I

Legg igjen et svar