Skip to main content

mRNA fra koronavaksine kan spres til morkaken og fosteret

Professor Eivind Hovig, leder ved Senter for bioinformatikk (UiO).
– Det har aldri vært gitt slike molekyler i en slik innpakning i en slik enorm skala i befolkningen. Og det uten solide sikkerhetsstudier på mennesker i forkant.

Deler av denne artikkelen er hentet fra Hemali.

Koronavaksine: En studie som skal publiseres i The American Journal of Obstetrics and Gynecology viser for første gang at innholdet i koronavaksiner kan trenge gjennom foster-morkake-barrieren og nå inn i livmoren. Dette tas opp i The Epoch Times 19. februar.

Koronavaksinene er egentlig ikke vaksiner, men oppfyller alle kriterier for et genmodifisert produkt. De inneholder syntetisk produsert modifisert mRNA pakket i lipide nanopartikler. Disse har evnen til å transfektere cellene våre.

Transfeksjon er prosessen med ikke-viral genlevering til mottakerceller. DNA, RNA, messenger-RNA (mRNA), RNA (siRNA), mikroRNA (miRNA) og kort hårnåls-RNA er eksempler på eksogent nukleinsyremateriale (shRNA).

Blir oppfattet som fremmed i kroppen

Koronavaksinen sirkulerer i kroppen og i cellene uten å bli oppfattet som fremmed, i motsetning til partikler fra vanlige vaksiner. I 2021 ble formålet med vaksinasjon revidert og definisjonen endret. Ifølge den nye standarden for “vaksiner” trenger den ikke å skape immunitet mot en sykdom. Det er nok at den gir en immunrespons, selv om denne er uspesifikk eller ugunstig.

LES OGSÅ  Dr. Anthony Fauci tar vitamin D og C forebyggende mot infeksjoner

Inn i cellene “kaprer” det modifiserte mRNAet cellene for å tvinge dem til å produsere fremmede proteiner. Denne prosessen er til dels uforutsigbar.

Professor: – Grunn til å være ytterligere aktpågivende

Professor Eivind Hovig, leder ved Senter for bioinformatikk UiO:
– Levering av nukleinsyrer, som er det som kalles genterapi, har blitt omdefinert til å bli kalt vaksiner dersom de gis med forebyggelse av sykdom som formål.

– Konsekvensene av en slik omdefinering er at kravene til kontroll kan reduseres, siden genterapi er underlagt strengere regler.  Det er grunn til å være ytterligere aktpågivende når det er ikke vanlig RNA som gis, strengt tatt, men kjemisk modifiserte RNA-molekyler for å øke levetid i kroppen, blant annet.

– Det er ikke overbevisende dokumentert at de leverte nukleinsyrene ikke kan integreres i DNA.

Ikke dokumentert at nukleinsyrer ikke integreres i DNA

– Leveringsmekanismen med lipide nanopartikler er mer effektive enn det som har vært vanlige i tidligere kontrollforsøk og burde dermed kreve større aktsomhet. Det er ikke overbevisende dokumentert at de leverte nukleinsyrene ikke kan integreres i DNA.

– Argumentet er i utgangspunktet at vanlige celler ikke reverstranskriberer til DNA, siden de vanlligvis ikke har revers transkriptase. Imidlertid er det vist at LINE-1-sekvensen, som finnes i stor mengde i genomet (i underkant av 20% av alt humant DNA), har slik transkriptasefunksjon kodet i DNA. Og den kan aktiveres under gitte forhold.  

– Det er imidlertid ikke full konsensus om hvorvidt slik integrasjon er påvist eller ikke ved Sars-Cov-2. Noen rapporter hevder det, mens andre hevder at det som er vist bare er artefakter. Det er også rapportert uventete funn av dobbelttrådige DNA-fragmenter med SV40-promotersekvenser, men disse er til nå ikke fullt bekreftet i vitenskapelige rapporter.

LES OGSÅ  Snuskete forskning på MMR-vaksine og autisme

Kan integrere i menneskets genom

– Slike dobbelttrådige DNA-fragmenter kan tenkes å integrere i menneskets genom. Videre vil forekomsten av SV40-promotersekvensen kunne føre til mer effektiv levering. Og siden dette er en sterk promoter, vil den, dersom integrasjon forekommer, kunne overstyre den vanligvis forekommende kontroll over et gitt gens regulering der integrasjon eventuelt skjer.

– Det har aldri vært gitt slike molekyler i en slik innpakning, i en slik enorm skala i befolkningen. Og det uten solide sikkerhetsstudier på mennesker i forkant.

mRNA fra koronavaksine kan spres til morkaken og fosteret / 2024 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Professor Eivind Hovig ved UiO

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Hjertebetennelse som bivirkning av koronavaksiner
Høyere dødelighet blant vaksinerte innlagt på sykehus for covid-19
Elefanten i rommet: Sykefravær grunnet koronavaksine
Syre-base og tarm ved behandling av syke tilstander og ved bivirkninger av koronavaksine


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner