Skip to main content

Kan eksponering for magnetfelter i svangerskapet gi barnet astma?

Amerikanske forskere har funnet økt risiko for at et barn utvikler astma hvis det ble eksponert for magnetfelter da det lå i mors liv. Økt daglig eksponering av moren (og fosteret) for magnetfelter har vist seg å korrelere med økt sannsynlighet for at barnet seinere utvikler astma. Jo større dose, desto høyere risiko.

Den aktuelle studien var framoverskuende (prospektiv), mer enn 1 000 gravide kvinner deltok. De bar et måleapparat for magnetfelter i hele graviditeten. En del kvinner aborterte, og en del andre falt fra, men forskerne satt igjen med over 600 kvinner og deres barn i selve analysen. Disse barna ble fulgt opp til de var fylt 13 år, og alle ble undersøkt med tanke på om de utviklet astma. IM

Kilde: Li D-K, Chen H, Odouli R. Maternal exposure to magnetic fields during pregnancy in relation to the risk of asthma in offspring. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 2011 (doi:10.1001/archpediatrics.2011.135).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner