Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Kontroversiell støtte til homøopati

Kontroversiell støtte til homøopati

Den franske virusforskeren Luc Montagnier ble i 2008 tildelt nobelprisen for forskning utført på 1980-tallet og som støttet en kobling mellom HIV og aids. I sommer deltok han på et stort symposium med 60 nobelprisvinnere og 700 andre forskere. Her presenterte Montagnier en ny metode for å oppdage virusinfeksjoner og som har klare paralleller med grunnprinsippene i homøopati.

Montagnier fortalte konferansedeltagerne at løsninger som inneholder DNA fra sykdomsframkallende virus og bakterier, kunne sende ut lavfrekvente radiobølger. Disse bølgene førte til at omliggende vannmolekyler ble arrangert i ”nanostrukturer”. Også disse vannmolekylene kunne sende ut radiobølger. Montagnier mener at vann kan beholde slike egenskaper selv etter at den opprinnelige løsningen ble sterkt fortynnet, faktisk helt inntil punktet det originale DNA-et var fullstendig borte. Ifølge Montagnier beholdt vann ”hukommelsen” for stoffer det hadde vært i kontakt med, og dette prinsippet kan dermed leger og andre terapeuter bruke for å oppdage sykdom.

Ikke uventet var innholdet i dette foredraget sterkt kontroversielt blant deltakerne på konferansen, mens homøopater har vært glad for det de oppfatter som en støtte for sin ”sak” og terapiform. IM

Kilde:

Sunday Times. Nobel laureate gives homeopathy a boost. The Australian 2010; 5. juli.

You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar