Skip to main content

Naturinntrykk demper stress

[wcm_restrict]

Hvis man bruker minst 20 minutter av dagen til å gå en tur eller sitte ute med naturkontakt, reduserer de fleste nivået av stresshormonet kortisol. Dette er en enkel metode for å redusere stressnivået. Tidligere forskning har påvist at naturkontakt reduserer stress, men dette er den første studien som sier noe om hvor lenge man bør være ute i naturen for å oppleve mindre stress. 

Studien ble gjennomført over åtte uker, der deltakerne ble bedt om å eksponere seg for naturinntrykk i ti minutter eller mer minst tre ganger i uka. Nivået av kortisol ble målt før og etter naturkontakten annenhver uke, altså fire stikkprøver per deltaker. De 36 deltakerne fra bymiljøer kunne selv bestemme tidspunkt på dagen, varighet og hvor de ville oppsøke natur. Dette måtte skje utendørs, men hver enkelt deltaker bestemte hvor de oppholdt seg for å få naturkontakt. Begrensningen var at dette måtte skje på dagtid, at de ikke måtte drive utholdenhetstrening og at de ikke fikk bruke sosiale medier, mobiltelefoner, prate med andre eller å lese når de var ute. Forskerne fant at den stressreduserende effekten ved naturkontakt var størst ved opphold på 20–30 minutter. Etter dette fortsatte stressreduksjonnen, men mye langsommere. IM

LES OGSÅ  Sosial ulikhet og helse

Kilde:

Hunter MCR, Gillespie BW, Chen SYP. Urban nature experiences reduce stress in the context of daily life based on salivary biomarkers. Frontiers in Psychology 2019; 10: 722. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31019479

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner