Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Omega-3-fettsyrer mot schizofreni

Omega-3-fettsyrer mot schizofreni

Schizofreni er en alvorlig psykotisk tilstand karakterisert ved vrangforestillinger og hallusinasjoner (auditive, visuelle og taktile) og som vanligvis manifesterer seg i ungdomsårene eller tidlig voksen alder. Starten kan skje brått eller gradvis, men flertallet av individer opplever langsom og gradvis utvikling av karakteristiske, klinisk viktige tegn og symptomer. Schizofreni er ikke bare en psykisk lidelse; mennesker med schizofreni dør mer enn et tiår tidligere enn den generelle befolkningen, særlig grunnet hjertesykdom.

Langkjedete omega-3-fettsyrer er viktige for utvikling og funksjon av hjernen og nervesystemet. Mangel på disse fettsyrene er blitt koblet til en rekke psykiske lidelser i løpet av livsløpet, inkludert schizofreni. Forskere fra Østerrike har tidligere i en dobbeltblind, randomisert studie vist at tre måneders tilskudd av omega-3-fettsyrer reduserte risikoen for å utvikle psykose etter 12 måneder hos unge mennesker i risikosonen, sammenliknet med placebo. De samme forskerne publiserte i 2015 en langtidsoppfølging av mange av de samme personene. Her fant de at inntak av omega-3-fettsyrer i tre måneder hadde redusert både risikoen for å utvikle en alvorlig psykose og dødelighet generelt etter nesten sju år. Majoriteten av individene fra omega-3-gruppa oppviste verken alvorlig funksjonstap eller alvorlige psykotiske symptomer ved oppfølging. IM

Kilde:

Amminger GP, Schäfer MR, Schlögelhofer M mfl. Longer-term outcome in the prevention of psychotic disorders by the Vienna omega-3 study. Nature Communications 2015; 6: 7934. http://www.nature.com/articles/ncomms8934

You may also like
Myseprotein
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar