Skip to main content

Osteopati mot øreverk

En norsk pilotstudie viser at osteopati kan ha positive effekter ved øreverk av typen sekretorisk otitt.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shuttestock

Osteopater har rapportert om gode effekter når de behandler barn med øreverk, og på den bakgrunn ønsket de to norske osteopatene Steve Woldmo og Espen Rasmussen i Østfold å utføre en pilotstudie. De gjennomførte en prosjektoppgave i forbindelse med osteopatistudiet over 12 måneder.1 Den osteopatiske tilnærmingen til øreverk fokuserer på naturlig drenering av mellomøret gjennom øretrompeten og lymfesystemet. Dette er en årsaksrettet tilnærming uten kjente bivirkninger. Osteopatiske teknikker ble mye brukt i behandling av øreverk i USA på begynnelsen av 1900-tallet, der osteopatene også er leger. Etter at penicillinet ble introdusert, ble imidlertid antibiotika den foretrukne behandlingsformen.

Leger i Østfold henviste 24 barn opp til sju års alder med øreverktypen sekretorisk otitt, men som ikke hadde innlagt dren. Ved sekretorisk otitt fylles mellomøret med mer eller mindre seigtflytende væske, og det eneste symptomet er nedsatt hørsel. Dette er en vanlig form for øreverk.

Barna ble kategorisert ut fra om de hadde gjentatte øreverk (”ørebarn”) eller ikke, og det ble innad i hver gruppe trukket lodd om hvilken halvpart som skulle få henholdsvis én eller tre osteopatiske behandlinger. Tre av de 24 barna ble ikke med på studien, slik at bare 21 gjennomførte.

LES OGSÅ  Lysterapi gjennom øret

Effekten av behandling ble målt med tympanometri, som er en metode for å måle trykket i mellomøret. Dette skjer via en målesonde som plasseres lufttett i øregangen. Ved undersøkelsen varieres lufttrykket i øregangen samtidig som man måler trommehinnas evne til å videreføre lyd. Tympanometri er en enkel, pålitelig og objektiv undersøkelse av mellomørets funksjon.

Behandlingseffektene av osteopati var gode for både ørebarn og ikke-ørebarn, men det var for få barn med i studien til å få statistisk holdbare resultater. Siden ett fokus i en osteopatisk behandling er å bedre sirkulasjonen, kan den også antas å bidra til at for eksempel antibiotika lettere kommer inn i mellomøret. (Dette er kun relevant for øreverk med infeksjon i mellomøret, ikke ved sekretorisk otitt, der det kun er seigtflytende væske, men ingen infeksjon.) De to osteopatene mener derfor at deres manuelle behandling kan fungere som et godt supplement til standard medisinsk behandling.

Konklusjonen på denne pilotstudien var at osteopati kan være egnet behandling ved sekretorisk otitt. Dette passer ifølge Woldmo og Rasmussen med annen forskning og kliniske erfaringer til osteopater.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Bakgrunnsinformasjon»]Steve Woldmo (f. 1971) er osteopat og arbeider ved Askim Osteopati (steve-w@online.no). Espen Rasmussen (f. 1976) er fysioterapeut og osteopat og arbeider ved Sørlie Torget Fysioterapi & Osteopati i Sarpsborg (espen.osteopati@gmail.com).[/gdlr_box_icon]

Kilde:

1.  Woldmo S, Rasmussen E. Osteopathic manipulative treatment in children with Otitis Media. Upublisert prosjektoppgave. Askim: Fysioteket, 2010. 8 sider.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner