Skip to main content

Personlighet og kreft

Det er ingen holdepunkter for at personlighetstypen er en direkte årsaksfaktor ved kreft, men sannsynligheten for å rammes av kreft kan indirekte påvirkes av personlighetens sterke innflytelse på livsstil. Dette kommer fram i en norsk studie der en rekke fagartikler er vurdert. Selv om jakten på en kreftdisponerende personlighet ser ut til å være avblåst, har ulike personlighetstrekk betydning for hvordan individer forholder seg til fasene av sykdomsforløpet ved kreft. Sterk nervøsitet og liten optimisme reduserer sannsynligheten for at man møter til screening og øker risikoen at man reagerer sterkere psykisk på negative resultater av gentesting.

De samme personlighetstrekkene er funnet å være koblet til utmattelse, psykiske plager og dårlig livskvalitet samt flere rapporterte bivirkninger etter konvensjonell kreftbehandling. Kraftig nervøsitet er korrelert med generell overdødelighet, men ikke med kreftspesifikk overdødelighet. IM

 

Kilder:

Dahl AA. Link between personality and cancer. Future Oncology 2010; 6: 691-707.

Dahl AA. Sammenhengen mellom personlighet og kreft. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 8.

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Slik kan kreativiteten få en ny gnist