Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Refleksologi ved fibromyalgi

Refleksologi ved fibromyalgi

To forskere ønsket å teste hvorvidt refleksologi kan dempe symptomene ved fibromyalgi. Refleksologi er massasje av trykkpunkter eller soner på føttene (fotsoneterapi), hendene eller andre steder på kroppen med tilsvarende forbindelser til hjernen.

Forskerne brukte en spesiell metode der de undersøkte effekten av terapien ved å følge seks kvinner i 10 uker. Kvinnene fikk én behandling i uka. Data fra observasjoner, intervjuer og dagbøker til pasientene ble brukt. Disse viste at refleksologi påvirket smertesymptomer i bl.a. hodet, nakken og armene. Smertene ble mer avgrenset og avtok i styrke. Forskerne konkluderte at refleksologi kan være nyttig for å redusere smerter hos folk med fibromyalgi. IM

Kilde: Gunnarsdottir TJ, Peden-McAlpine C. Effects of reflexology on fibromyalgia symptoms: A multiple case study. Complementary Therapies in Clinical Practice 2010; 16: 167-72.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar