Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Schizofreni, infeksjon og proteinallergi

Schizofreni, infeksjon og proteinallergi

Bakterier, virus eller parasitter ser ut til å kunne forårsake en rekke psykiske lidelser som psykiatere og psykologer lenge har trodd hadde nevrologiske eller psykologiske årsaker. Sammenhengen med mikroorganismer er best dokumentert for schizofreni, men det er holdepunkter for at mikroorganismer også kan bidra til bipolar lidelse og tvangstanker/-handlinger. Omfattende studier finner en kobling mellom schizofreni og infeksjon av parasitten Toxoplasma gondii (jf. VOF nr. 7/2012). Flere studier har dessuten vist at en del personer med schizofreni har problemer med proteinene gluten fra korn og kasein fra melk, noe det også er omfattende klinisk erfaring for. Dette kan skje enten ved at proteinene ikke brytes skikkelig ned i tarmen og at halvfordøyde proteinrester er del av årsaken til problemene. Alternativt kan problemene oppstå fordi immunsystemet blir aktivert gjennom forsinkede allergireaksjoner (IgG).

Ny forskning fra USA på mus indikerer at det kan være en sammenheng mellom infeksjon med Toxoplasma gondii og glutenallergi. Mus som spiste sitt vanlige hvetebaserte fôr, ble infisert med denne parasitten, mens en annen gruppe på samme fôr fungerte som kontroll. Både de infiserte musene og avkommet de fødte, hadde økte nivåer av IgG mot gluten. Dette indikerer at pasienter både kan være infisert med Toxoplasma og ha problemer med proteiner i maten. Dette bør undersøkes i godt utformede studier av mennesker med schizofreni. IM

Kilde:

Severance EG, Kannan G, Gressitt KL mfl. Anti-gluten immune response following Toxoplasma gondii infection in mice. PLoS One 2012; 7 (11): e50991. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23209841

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake

Legg igjen et svar