Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Skyldes premenstruelt syndrom infeksjoner?

Skyldes premenstruelt syndrom infeksjoner?

Premenstruelt syndrom (PMS) er en samlebetegnelse på en rekke symptomer som forekommer like før eller under menstruasjonen, inkludert depresjon, utmattelse, hodepine og generell smerte. For rundt fem prosent av kvinnene er symptomene så ille at de knapt fungerer i hverdagen. Hva kan det skyldes at en liten minoritet opplever så sterke plager? Forskere fra USA har undersøkt om seksuelt overførte infeksjoner kan være en grunn. De studerte medisinske journaler til 500 kvinner med regelmessig menstruasjon for tilstedeværelse av følgende smittestoffer: humant papillomavirus (HPV), Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Gardnerella vaginalis, Candida albicans og Trichomonas vaginalis.

Forskerne testet deretter om forekomsten av disse mikroorganismene korrelerte med forekomsten av hodepine, smerter, kvalme og depresjon. De som hadde Chlamydia trachomatis, hadde oftere plager med PMS og to av dens symptomer, depresjon og smerter. Det var korrelasjon mellom tilstedeværelse av Trichomonas vaginalis og hodepine og mellom Gardnerella vaginalis og kvalme. Ingen av symptomene hadde sammenheng med hvorvidt kvinnene tok tilskudd av kalsium, brukte alkohol, narkotika, røykte eller graden av mosjon. Dataene underbygger dermed hypotesen om at plagsomme PMS-symptomer kan være forårsaket av visse seksuelt overførte infeksjoner, selv om denne studien ikke kan si noe definitivt om årsaksforhold. IM

Kilde:

Doyle C, Swain WA, Ewald HAS mfl. Sexually transmitted pathogens, depression, and other manifestations associated with premenstrual syndrome. Human Nature 2015; 26: 277–91. http://link.springer.com/article/10.1007/s12110-015-9238-3

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar