Skip to main content

Akupunktur: Godkjenning nå!

Akupunktur regulerer energiflyten i kroppens meridianer (kanaler) slik at disse ikke er blokkert. Metoden er fortsatt ikke helt ”stueren” i norsk medisin, til tross for at trolig flere tusen personer siden 1970-tallet har tatt en eller annen form for utdanning i akupunktur. Akupunkturforeningen etterlyser handling fra helsemyndighetene. I dag kan hvem som helst stikke deg med nåler og kalle seg akupunktør. 

Mine hjertesaker

Akupunkturforeningen (tidligere Norsk akupunkturforening, NAFO) har omkring 730 medlemmer og organiserer de fleste akupunktørene i Norge. Cecilie Brewer har ledet NAFO siden 2005 og håper at akupunktører snart kan få offentlig godkjenning på linje med annet helsepersonell.

Norske myndigheter har godkjent 27 ulike kategorier helsepersonell, men ikke akupunktører. Dette kan gå på pasientsikkerheten løs, og etter vår oppfatning er det på tide at myndighetene regulerer bruken av akupunktur. En autorisasjonsordning kan gjøre at folk føler seg trygge på at den de går til, kan faget sitt.

Sendrektige myndigheter

Akupunkturforeningen leverte en søknad om autorisasjon til Helsedirektoratet i oktober 2009. Vi ønsker en autorisasjonsordning for akupunktører med klare krav til utdanning.

LES OGSÅ  Akupunkturbehandling av dyr

Foreningen har fortsatt ikke fått svar på søknaden, selv om helsemyndighetene plikter å ivareta pasientenes sikkerhet. Vår forenings krav til medlemskap er at akupunktøren har en fireårig utdanning som inkluderer 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 er akupunkturfag og 90 studiepoeng medisinske fag. Kravet innen medisinsk grunnutdanning er dermed strengere enn for fysioterapi og sjukepleie. 

Vi ønsker også at akupunktører skal ha ansvarsforsikring og meldeplikt til foreningen i tilfelle en pasientskade skulle skje.

Årtuseners erfaring

Akupunktur er en gammel, medisinsk behandlingsform utviklet i Kina og går ut på å stimulere kroppens egen helbredelsesprosess ved hjelp av nåler, trykk eller andre metoder på bestemte punkter på kroppen. Tradisjonelt brukes sterile nåler som settes på punkter som finnes langs kroppens meridianer (energikanaler). Akupunktur er den mest benyttede formen for alternativ behandling i Norge i dag.1

I Norge jobber akupunktører stort sett i privat sektor, selv om det også finnes en del utøvere innenfor det offentlige. Her har tilbudet økt betydelig i løpet av det siste tiåret. I offentlig sektor finnes akupunktører stort sett bare på smerteklinikker og fødeavdelinger. 

Holdningsendring

En nylig publisert studie2 bekrefter at det er i ferd med å skje en holdningsendring når det gjelder hvorvidt akupunktur bør tilbys i det offentlige helsevesenet. Årsaken til dette begrunnes med at effekter av akupunkturbehandling er dokumentert i vitenskapelige studier.

Akupunktur har vist seg å ha effekt på mange lidelser, noe som blir støttet av forskning.3 De senere årene har forskningsmetodikken innen feltet bedret seg, men vi mangler ennå klare svar på virkemekanismer.

Akupunktur er en meget trygg behandlingsform. Den er ikke smertefull, selv om pasientene kjenner at de får behandling. Et akutt problem krever ofte få, tett etterfølgende behandlinger, mens en kronisk tilstand krever flere behandlinger men med lengre intervall mellom hver.

LES OGSÅ  Et liv i bevegelse

Mange indikasjoner

Akupunkturforeningen fikk utført en landsdekkende spørreundersøkelse i 2006 hvor de fleste som hadde brukt akupunktur, svarte at de hadde benyttet metoden i forbindelse med muskel- og skjelettproblemer, luftveisproblemer som allergi, forkjølelse og bihulebetennelse, kvinnelidelser i forbindelse med overgangsalder og menstruasjon.1

Andre indikasjoner var søvnproblemer, depresjon, kvalme og munntørrhet – spesielt etter cellegiftbehandling i forbindelse med kreft. Hodepine, migrene og reumatiske lidelser, tilstander i urinveier og kjønnsorganene er andre indikasjoner. Videre blir akupunktur brukt som lindrende behandling ved smerte og mot rusmiddelavhengighet.2 Verdens helseorganisasjon (WHO) har publisert en lang liste over tilstander som viser positiv effekt av akupunktur.3

Autorisasjon nå!

I dag kan hvem som helst i Norge kalle seg akupunktør og stikke nåler i et menneske. Myndighetene stiller ingen krav til utdanning, registrering eller ansvarsforsikring. Denne situasjonen tillates til tross for at Kunnskapsdepartementet allerede har godkjent en egen akupunkturutdanning i Norge i form av en offentlig godkjent høyskole som gir utdanning på bachelornivå. Akupunkturhøyskolen er den eneste skolen i Norden som er godkjent av statlige myndigheter.

Norsk akupunkturforening er den største akupunkturforeningen i Norge  med 730 medlemmer per 31.12.2010.I tillegg er omkring 130 akupunktører organisert i Norske naturterapeuters hovedorganisasjon5 (NNH), mens et sted mellom 200 og 300 tilhører Norske forening for medisinsk akupunktur6 (NFMA). I tillegg har Norsk organisasjon for akupunktører og behandlere innen orientalsk tradisjon7 (NAO) på Ås et ukjent antall utøvere, og Norsk fysioterapeutforbund (NFF) har et eget fagforum for akupunktur med 154 medlemmer. Et ukjent antall av disse er medlem av NFMA.

I vår forening er vi opptatt av pasientsikkerhet og stiller klare utdanningskrav til akupunktører. Vi mener at en autorisasjonsordning er det beste for å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på behandlingen.

LES OGSÅ  Lærer for livet

Er det ikke snart på tide at denne årtusengamle, velprøvde terapiformen blir tatt helt inn i varmen i det norske helsevesenet og får autorisasjon på linje med andre helseprofesjoner? 

Kilder:

1.  Akupunkturforeningen. Befolkningsundersøkelse 2006, jf. www.akupunktur.no/id/140.0.

2.  Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S mfl. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals. BMC Complementary and Alternative Medicine 2011; 11: 4; jf. www.biomedcentral.com/1472-6882/11/4

3.  Zhu-Fan Xie. Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled trials. Genève: WHO 1991. Kan lastes ned fra www.akupunktur.no/asset/286/1/WHO.pdf.

4.  En fylkesoversikt over akupunktører finnes på www.akupunktur.no.

5.  www.nnh.no.

6.  www.medisinsk-akupunktur.no/om_oss.php.

7.  http://nao-neijing.no/NAOs_Hjemmeside/Forside.html oppgir 34 medlemmer, hvorav 6 studenter. Foreningen krever bestått eksamen fra 3 års grunnutdanning ved NiJing-skolen i Norge.

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner