Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Dødsfall av medikamenter

Dødsfall av medikamenter

Ifølge en gruppe forskere er vi inne i en nasjonal epidemi av utilsiktede dødsfall fra overdoser med medikamenter, særlig opioide medikamenter. Reseptbelagte medikamenter er en hoveddødsårsak hvert år, og problemet har i følge forskerne nådd epidemiske proporsjoner. Flere dør av medikamenter enn for eksempel i trafikkulykker.

I 2007 døde 27500 amerikanere av utilsiktede overdoser av medikamenter, og av disse antas 11500 å skyldes opioidbaserte, smertestillende medikamenter. Opioider har også vært ansvarlig for en dobling i antall pasienter som trenger akuttmedisinsk hjelp på sykehus  i årene 2004-2008. Forskerne mener at legene er delvis ansvarlige for disse problemene fordi de ofte forskriver mange medikamenter sammetidig, inkludert opioider med benzodiazepiner, antidepressiva og sovemedikamenter. Slike kombinasjoner finnes ofte i kroppen til de avdøde. På denne bakgrunn ønsker VOF å minne om at det ikke foreligger noen rapporter om dødsfall av kosttilskudd. Tenk også på hva dagspressen regelmessig skriver om ”livsfarlig” naturmedisin, som tar fokuset bort fra det som virkelig kan være farlig. IM

Kilde: Paulozzi LJ, Weisler RH, Patkar AA. A national epidemic of unintentional prescription opioid overdose deaths: how physicians can help control it. Journal of Clinical Psychiatry 2011; 72: 589-92.

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar