Skip to main content

E-sigaretter gjør det vanskeligere å slutte og røyke

Røykere bruker i stadig større grad e-sigaretter, både for å slutte å røyke og for å få tilgang til nikotin der røyking ikke er tillatt. To amerikanske forskere har foretatt et systematisk litteratursøk for å undersøke om røykere som bruker e-sigaretter, i større grad slutter å røyke enn røykere som ikke bruker e-sigaretter. Det gjør de ikke, i denne studien av samvariasjon. Ut fra denne samleanalysen ser det ut til at røykere som begynner å bruke e-sigaretter, faktisk har vanskeligere for å slutte å røyke enn andre røykere har.

Konklusjonene fra denne studien står i sterkt strid med påstandene til forsker Karl Erik Lund ved FHI og Erik Nord ved UiO, som i et innlegg i Aftenposten 1. juni sterkt argumenterte for at e-sigaretter vil kunne gi store helsegevinster ved at røykere går over til disse på bekostning av vanlige sigaretter. IM

Kilder:

Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Respiratory Medicine 2016; 4: 116–28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26776875

Lund KE, Nord E. Uforsvarlig regulering av e-sigaretter. Aftenposten 2, 1.6.2016: 2.

LES OGSÅ  Ikke spre kloakkrester i åkeren!

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner