Skip to main content

Fem nye studier advarer mot fluor

På 1970-tallet debatterte undertegnede bruken av fluor for å motvirke tannråte. Det var da godt dokumentert at fluor, det mest elektronegative grunnstoffet i det periodiske system, kunne gi helseskader.1,2  Flere godt dokumenterte bøker kom seinere.3,4 I mild form fører fluorbruk til hvite flekker på tennene (flekkemalje), i verste fall kan det føre til kreft. Nye studier5 støtter tidligere forskning som viser at fluor er helseskadelig også i små doser inntatt i vann, tannkrem, tabletter og pensling. Årsaken til tannråte er ikke fluormangel, men sukker og andre raffinerte karbohydrater, som også gir en rekke andre helseskader. Beeber med flere gjennomgår fem nyere studier som bekrefter at fluor er uønsket i enhver dose.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Paul Beeber,6 New York State Coalition Opposed to Fluoridation, Inc.7 . Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski . Foto Shutterstock

 

Fem nye publiserte studier støtter tidligere forskning som kobler fluorider til sykdom i skjoldkjertelen; AD/HD; overdosering av barn som får morsmelkerstatning og skjevheter i offentlige rapporter. En studie avslører at gravide kanadiere har høyere fluoridnivåer i urinen i områder med vannfluoridering enn i områder uten vannfluoridering, hvilket tidligere studier har knyttet til lavere IQ hos barn.

LES OGSÅ  Aloe vera gel mot tannråte

Fluoreksponering kombinert med jodmangel er knyttet til skjoldkjertelsykdom, rapporterte forskere i desember 2018. Dette er den første epidemiologiske undersøkelsen av lave doser med kronisk fluorideksponering på skjoldkjertelfunksjon og som også tar i betraktning innbyggernes jodstatus.


– Jeg har store bekymringer for helseeffekter av fluoreksponering, uttalte hovedforfatter Ashley Malin, – ikke bare basert på studien vår, men også på grunn av de andre studiene som er publisert de siste årene.

Høyere nivåer av fluorideksponering under graviditeten var forbundet med flere kriterier for AD/HD [oppmerksomhetsforstyrrelse/hyperaktivitet] og flere symptomer på manglende oppmerksomhet [hos avkom], rapporterer forskere i en annen ny artikkel. – Funnene er i samsvar med et økende antall artikler som forbinder giftvirkninger på hjernen med tidlig eksponering for fluor, uttalte de.

– Våre funn samsvarer med en økende mengde litteratur som tyder på at det voksende nervesystemet i fostre kan bli negativt påvirket av fluoreksponering, sa Morteza Bashash, studiens hovedforfatter og forsker ved Universitet i Torontos fakultet for folkehelse.

Signifikant flere spedbarn, spesielt de som er under seks måneder, vil overstige fastsatt øvre grense for fluorinntak hvis de bruker morsmelkerstatning utblandet med vann som inneholder 0,7 ppm [deler per million, milligram per liter, red. anm.] fluorid, noe som øker risikoen for å utvikle dental fluorose [flekkemalje, red. anm.].

– De viktigste bivirkningene forbundet med kronisk, overflødig fluorinntak er emalje- og skjelettfluorose.

USAs sentre for sykdomskontroll (CDC) oppfordrer til å tilsette fluorider til offentlige vannforsyninger for å nå 0,7 ppm uten å gi tilstrekkelig informasjon til foreldre om konsekvensene av overeksponering for fluorider.

Organisatoriske utvalgsskjevhet underminerte integriteten i fluoridforskningen fra starten og fortsetter den dag i dag. Forskerne Spencer og Limeback fant ti store feil i et nylig gjennomført fluorideksperiment i statlig regi, nok et eksempel på hvordan institusjonell utvalgsskjevhet kan forvrenge vitenskap til egen fordel.

LES OGSÅ  Et dypere problem

Kanadiske gravide har dobbelt som mye fluor i urinen i områder der drikkevannet er fluoridert i forhold til områder som ikke er det. Tidligere meksikansk forskning forbinder nivået av fluorid i urinen under svangerskap med lavere IQ hos avkommet. Kanadiske og meksikanske kvinners fluoridnivå er på samme nivå, noe som gir grunn til bekymring.

– Vi fant at fluor i drikkevann var den viktigste kilden til eksponering for gravide kvinner som bor i Canada, sa Christine Till, amanuensis i psykologi ved Yorks helsefakultet og hovedforfatter av studien.

Kilder:


1. Waldbott GL. A struggle with titans. New York: Carlton Press 1965.

2. Waldbott GL, Burgstahler AW, McKinney HL. Fluoridation. The great dilemma. Lawrence, Kansas: Coronado Press, Inc., 1978.

3. Yiamouyannis J. Fluoride the aging factor. Delaware, Ohio: Health Action Press, 1993.

4. Bryson C. The fluoride deception. New York: Seven Stories Press, 2004.

5. Beber P, NY State Coalition Opposed to Fluoridation, Inc. 15.10.2018. Five more fluoride-condemning studies published. http://orthomolecular.org/resources/omns/v14n23.shtml

6. nyscof@aol.com

7. http://FluorideAction.Net

8. Nalin AJ, Riddell J, McCague H mfl. Fluoride exposure and thyroid function among adults living in Canada: effect modification by iodine status. Environment International 2018; 121: 667–74. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041201830833X

9. Bienkowski B. We add it to drinking water for our teeth – but is fluoride hurting us? Environmental Health News 10.10.2018. https://www.ehn.org/we-add-it-to-drinking-water-for-our-teeth-but-is-fluoride-hurting-us-2611193177.html

10. Bashash M, Marchand M, Hu H mfl. Prenatal fluoride exposure and attention deficit hyper-activity disorder (ADHD) symptoms in children at 6–12 years of age in Mexico City. Environment International 2018; 121: 658–66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30316181

11. Link between ADHD and high fluoride levels in pregnancy. Neuroscience News, 14.10.2018. https://neurosciencenews.com/adhd-pregnancy-fluoride-10021/

LES OGSÅ  Bedre livskvalitet og helse uten amalgam

12. Harriehausen C, Dosani FZ, Chiquet BT mfl.
Fluoride intake of infants from formula. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 2018; Under trykk oktober 2018. http://jocpd.org/doi/10.17796/1053-4625-43.1.7?code=clpd-site

13. Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. Dietary reference intake for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. Washington, D.C.: National Academics Press, 1997. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109832/

14. Spencer KF, Limeback H. Blood is thicker than water: flaws in a national toxicology program study. Medical Hypothesis 2018; 121: 160–3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987718308600

15. Till C, Green R, Grundy JG mfl. Community fluoridation and urinary fluoride concentrations in a national sample of pregnant women in Canada. Environmental Health Perspectives 2018; 126: 1–13.   https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP3546

16. York University. Fluoride levels in pregnant women in Canada show drinking water is primary source of exposure. EurekAlert! 10.10.2018. https://eurekalert.org/pub_releases/2018-10/yu-fli101018.php


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner