Skip to main content

Forventninger om sex øker skjeggveksten

Bare forventningen om seksuell aktivitet med en kvinne kan være nok til å øke skjeggveksten hos en mann.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Skjeggveksten ser igjen ut til å ha sammeng med produksjonen av mannlige kjønnshormoner, hvilket ikke burde overraske, siden testosteron er nødvendig for utvikling av mannlige trekk. Dette ble forklart i en studie fra 1970, om enn på en noe uvanlig måte. Studien ble publisert i det velrenommerte naturvitenskapelige fagtidsskriftet Nature, men var uvanlig nok undertegnet anonymt (”Anon.”).1 Grunnen til å undertegne anonymt skjønner du sikkert når du i det etterfølgende kan lese hvordan denne mannlige forskeren med seg selv som forsøkskanin kom fram til koblingen mellom sex og skjeggvekst.

I de foregående to årene hadde mannen måttet tilbringe perioder på flere uker av gangen på en øde øy, ofte helt alene. Mannen var kort og godt på feltarbeid. I disse periodene merket han seg at skjeggveksten avtok, men den økte igjen dagen før han skulle inn på fastlandet for så å toppe seg de 1–2 første dagene han oppholdt seg der. Denne trenden pirret hans nysgjerrighet, og han satte i gang en mer systematisk studie av seg selv. Mannen kom til den enkle konklusjonen at stimulusen for økt skjeggvekst var gjenopptakelse av seksuell aktivitet.

LES OGSÅ  Hva kvinner synes er sexy hos menn…

Daglige skjeggmålinger

Forskeren barberte seg med en maskin én gang i døgnet og veide det oppsamlede skjegget omhyggelig. Han noterte også daglig ned en rekke forhold angående sitt aktivitetsnivå, som fysisk og mental belastning, nervøsitet, søvn, graden av seksuell lyst (”libido”) og når han hadde samleie. Som eksempel er vist skjeggveksten etter et opphold på øya i januar 1969 (se figur). Skjeggveksten var størst rett før eller idet han kom tilbake til fastlandet for et kort opphold der han blant annet gjenopptok sin seksuelle aktivitet. Den avtok imidlertid raskt til utgangspunket.

Hvis forskeren tilbrakte mer enn 1–2 dager hjemme, for eksempel ved å opprettholde seksuell aktivitet i en uke eller mer, sank skjeggveksten til utgangspunktet innen 4–6 dager. Det viste seg at gjenopptakelse av seksuell aktivitet etter bare 2–3 dagers seksuell abstinens var nok til å få skjegget til å vokse igjen. Når forskeren kom fra feltarbeid isolert fra kvinner, økte faktisk skjeggveksten bare han begynte å være i nærheten av en kvinne, altså uten at de hadde samleie.

Det kanskje mest interessante var at skjeggveksten økte bare ved forventningen om seksuell aktivitet. Jo lenger abstinens, desto større var hans forventning om sex. I den andre figuren er det presentert ti tidagersperioder der den seksuelle aktiviteten foregikk i helgene. Mønsteret er ikke til å ta feil av. På fredager økte skjeggveksten markant i forventning til helgens sengehygge. Allerede på søndager var skjeggveksten mindre, og på mandager var den nede på laveste nivå for hele uka.

Andre faktorer

Det var imidlertid ikke bare seksuell aktivitet som påvirket skjeggveksten. Hvis forskeren økte antall barberinger per dag, økte skjeggveksten. Men færre barberinger per dag ga ikke nødvendigvis mindre skjeggvekst. Spenning, angst, nervøsitet, sterk mental utmattelse og forbruk av alkohol så ut til å øke skjeggveksten, mens hard fysisk aktivitet og høye omgivelsestemperaturer så ut til å dempe den. Mengden søvn, hva han spiste og graden av seksuell lyst hadde ingen effekt på skjeggveksten.

LES OGSÅ  Spis hvitløk – bli tiltrekkende

Mannlige kjønnshormoner

Andre forskere har funnet at skjeggvekst kan brukes som en indikator på påvirkningen av mannlige kjønnshormoner (androgener) fordi den er under kontroll av testiklene. Den nysgjerrige forskeren ønsket derfor å finne ut om hans skjeggvekst korrelerte med noe som er en kjent markør for aktiviteten til mannlige kjønnshormoner. Han valgte å undersøke graden av talgproduksjonen (sebum) av talgkjertlene i ansiktshuden. Generelt viste skjeggveksten seg å være størst når talgproduksjonen var størst.

Hormontilskudd

For å undersøke saken enda grundigere begynte forskeren å ta forskjellige hormontilskudd for så å måle skjeggveksten. Dette omfattet å prøve ut tre mannlige kjønnshormoner (testosteron, metyltestosteron og androsteron) og hormonet kortison (2 x 10 mg per dag). Alle tilskuddene ble kodet slik at han ikke skulle vite hva han tok. I tillegg fikk han med noen kapsler uten virksomt innhold (placebo). Det viste seg at alle de mannlige kjønnshormonene stimulerte skjeggveksten, og androsteron hadde størst effekt. Forandringene var i samme størrelsesorden som de økningene han så ved seksuell aktivitet. Placebo hadde ingen effekt, men kortison stimulerte skjeggveksten. Dette indikerer at også andre hormoner enn kjønnshormoner kan påvirke skjeggveksten.

Avslutning

Forandringer i skjeggveksten i lys av daglige aktiviteter ser ut til å gjenspeile forandringer i hormonell aktivitet i testiklene eller binyrebarken. Skjeggvekst har en tydelig døgnrytme, der toppen ligger mellom kl. 08:00 og 13:00, tilsvarende døgnrytmen for kortisol. Siden skjeggvekst er et sekundært kjønnstrekk som utvikles under påvirkning av testosteron i puberteten, kan det se ut til å ha bevart en spesiell følsomhet for mannlige kjønnshormoner. Forskerens økte skjeggvekst etter å ha levd i seksuell isolasjon kan derfor være forårsaket av økt testosteronproduksjon. Fra annen forskning ved man at testosteronproduksjonen øker ved samleie. Det er vist at utskillelsen av testosteron skjer i sykluser på 5–8 dager, og det kan se ut som om det finnes en tilsvarende syklus på 5–6 dager for skjeggvekst.

LES OGSÅ  Ikke hjerteinfarkt grunnet seksuell aktivitet

Kilde:

1.  Anonymous. Effects of sexual activity on beard growth in man. Nature 1970; 226: 869–70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5444635


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner