Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Hemmelige medikament-tester på britiske skolebarn

Hemmelige medikament-tester på britiske skolebarn

Åpning av dokumenter i det britiske nasjonalarkivet viser at leger godkjente eksperimentell testing av medikamenter på barn på to skoler på 1960-tallet. Foreldrene ble ikke kontaktet, og spørsmålet om samtykke ble overlatt til lederne. På en skole i nordre Yorkshire ble en gruppe særlig urolige gutter i alderen 15 år og eldre gitt et antiepileptisk middel for å se om dette kunne kontrollere atferden deres. Dette middelet er lite brukt i dag. Denne skolen mottok spesielt vanskelige elever med impulsiv, eksplosiv, irritabel, rastløs og aggressiv atferd.

Middelet var tidligere ikke testet på unge gutter. Ingen ting tyder på at forsøket ble diskutert med eller forklart til foreldrene, ei heller at foreldrene ga sitt samtykke. Skolelederne bestemte at de ikke trengte å konsultere foreldrene, basert på uttalelser fra skolelegen og legen som opptrådte på vegne av medikamentprodusenten.

Forsøket ble gjennomført i 1968, der guttene ble gitt medikamentet i seks måneder. I dokumentene fantes ingen nedtegnelser om utfallet av forsøket, og det har heller ikke vært mulig å finne noen publiserte artikler i medisinske tidsskrifter.

I kjølvannet av dette forsøket ble det gitt godkjenning til å dope ned alle jentene på en skole i Leeds med et kraftig, beroligende middel (Haloperidol) i 18 uker, noe som imidlertid ikke ble gjort. Målet var å få en bedre tone blant elevene på skolen og bedre arbeidsforhold for de ansatte. Grunnen til at prosjektet ikke ble gjennomført, var at skoleledelsen satte ned foten. Den var bekymret for hva elevenes foreldre ville si og argumenterte med at jentene ikke var psykisk syke. I stedet for medikamenter trengte mange å arbeide med følelsene sine. IM

Kilde:

Annonse:

Berg S. Files reveal approved school drug trial plans in 1960s. BBC News 22.8.2016. http://www.bbc.com/news/uk-37149029

You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar