Skip to main content

Hormonforstyrrere og diabetes type 2

Selv om høyt og vedvarende inntak av ”raske” karbohydrater er den viktigste drivkraften i sykdomsprosessen ved diabetes type 2, er det ikke bare genetisk sårbarhet som sier noe om risikoen for å rammes. Den påvirkes også av miljø- eller livsstilsfaktorer. Spanske forskere har gått gjennom den etter hvert omfattende faglitteraturen som viser at hormonforstyrrende stoffer er en medvirkende årsak til sykdommen. Vanlig forekommende hormonforstyrrende stoffer, som dioksiner, pesticider og bisfenol A, er i dyreforsøk vist å føre til insulinresistens og endre funksjonen til betacellene. Slike stoffer binder seg til mottakere på cellene eller andre mål og fører til at hormonelle virkninger enten imiteres eller blokkeres. Mange av stoffene virker som østrogener i insulinfølsomme vev og i betaceller og induserer en gravidliknende metabolsk tilstand karakterisert ved insulinresistens og hyperinsulinemi (kronisk forhøyet insulinnivå). Hvis man eksponerer voksne mus for slike hormonforstyrrende stoffer, utvikler de insulinresistens og andre metabolske endringer. I gravide mus endrer hormonforstyrrende stoffer omsetningen av glukose, og den homeostatiske reguleringen av glukose i blodet og bukspyttkjertelens hormonregulering endres hos avkommet. Selv om det trengs mer eksperimentell forskning, foreligger allerede nok dokumentasjonen til å oppfatte hormonforstyrrende stoffer som risikofaktorer for diabetes type 2 og andre sykdommer som er forbundet med insulinresistens. IM

LES OGSÅ  Lavkarbo påvirker diabetes type 2 og behovet for insulin

Kilde:

Alonso-Magdalena P, Quesada I, Nadal A. Endocrine disruptors in the etiology of type 2 diabetes mellitus. Nature Reviews Endocrinology 2011; 7: 346-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21467970


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner