Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Hvorfor sover vi?

Alle virveldyr sover. Hvis ikke, dør de. Men hvorfor må vi sove? Ny forskning på mus tyder på at skadelige stoffskifteprodukter ”vaskes vekk” fra hjernen når vi sover. Det har vist seg at en stor del av cerebrospinalvæsken tar en ”omvei” gjennom hulrommet mellom hjernevevets celler (intercellulærrom), spesielt når mus sover eller er bedøvet. Da mus fikk sprøytet inn selvlysende stoffer i hjernen, strømmet de gjennom hjernevevet i mye større grad hos sovende dyr enn hos de våkne. Søvn økte også utvaskinga av radioaktivt merkete stoffer som ble injisert i hjernevevet. Intercellulærrommet var da rundt 60 prosent større enn hos våkne dyr. Siden hjernen mangler et lymfesystem, kan det tenkes at stoffskifteprodukter, noen kanskje giftige, må vaskes ut under søvn for å fjernes effektivt. Det er reist en hypotese om at noen av stoffskifteproduktene som hopes opp mens vi er våkne, faktisk induserer søvn. Men forskerne vet verken hvilke celler som sveller under våkenhet og derved reduserer intercellulærrommet, eller hvilke stoffskifteprodukter som kan være viktige. IM

Kilde:

Benestad HB. Hvorfor sover vi? Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 159. http://tidsskriftet.no/article/3126769/

You may also like
Alene i kampen mot kreft
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Bedre helse med kostomlegging
Faste i 12 dager – noen erfaringer

Legg igjen et svar