Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Influensavaksine ikke effektivt for eldre

Influensavaksine ikke effektivt for eldre

Det påstås ofte at influensavaksinen reduserer sykehusinnleggelser og
dødsfall blant eldre, men ny forsk-ning setter et alvorlig spørsmåltegn ved dette. En gruppe forskere studerte et stort antall personer i alderen 55 til 75 år og som hadde vært i kontakt med helsevesenet i England og Wales. Britiske myndigheter anbefaler alle som har fylt 65 år, å la seg vaksinere mot influensa hvert år. Som forventet, økte vaksinasjonsgraden fra fylte 65 år og oppover. Imidlertid tydet intet på at vaksinering reduserte antallet sykehusinnleggelser eller dødsfall blant eldre. Dette indikerer at myndighetene bør sette inn andre strategier enn vaksinering for å redusere risikoen for alvorlig sykelighet og død hos eldre mennesker. Etter vår oppfatning er det viktigste tiltaket å bedre ernæringsstatus
og å anbefale store doser vitamin
C og D. IM

Kilde:

Anderson ML, Dobkin C, Gorry D. The effect of influenza vaccination for the elderly on hospitalization and mortality:an observational study with a regression discontinuity design. Annals of Internal Medicine 2020. https://annals.org/aim/article-abstract/2762506/effect-influenza-vaccination-elderly-hospitalization-mortality-observational-study-regression-discontinuity

Legg igjen et svar