Skip to main content

Informasjonsmedisinsk behandling

Klinikk for integrert medisin i Oslo gir helhetlig behandling med utgangspunkt i informasjonsmedisin.

Tekst og foto Iver Mysterud

Informasjonsmedisinske metoder henter og leverer informasjon til et system, en celle eller organisme, for å gjenskape naturlig likevekt. På Klinikk for integrert medisin brukes avansert, informasjonsmedisinsk teknologi ved siden av at klientene veiledes i kosthold og tilpassede kosttilskudd i terapeutiske doser (ortomolekylær medisin).

Ernæringsmedisin alene er ikke alltid tilstrekkelig, og klinikken behandler derfor med ulike apparater som sender ut svake, elektromagnetiske signaler og informasjon som ikke kan måles med dagens teknologi.

I tillegg til riktig informasjon mener klinikkeier Jan Fredrik Poleszynski vi må fjerne alle stressårsaker som hindrer god helse: Syntetiske og naturlige giftstoffer, allergifremkallende mat, for lav pH, psykiske problemer og elektromagnetisk stråling. Effekten av å hente ut og levere informasjon og å fjerne stressfaktorer er ifølge Poleszynski at immunforsvaret og kroppens egne helbredende prosesser blir bedre i stand til å gjenskape god helse.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Utradisjonell bakgrunn«]Jan Fredrik Poleszynski (f. 1960) er grunnlegger og medeier i Uno Vita AS og daglig leder og behandler ved Klinikk for integrert medisin på Kjelsås i Oslo. Han har 20 års erfaring fra IT-bransjen og er selvlært innen informasjons- og energimedisin.
Han svart belte i karate, er godkjent trener (Norges Idrettsforbund), har fulgt trenerutdanning i medisinsk Chi Gong (Taijiquxigong) og er medlem av Buddhistforbundet.
Jan Fredrik begynte å arbeide med helse i 2009 og har lært mye om ernæring av VOFs ansvarlige redaktør. Dessuten har han latt seg inspirere av kjente foregangspersoner på området integrert medisin, som legene Nuno Nina, Jerry Tennant og Dietrich Klinghardt.[/gdlr_box_icon]

Materie, energi og informasjon

Poleszynski illustrerer sammenhengen mellom det som handler om målbar energi, og det som handler om ikke-målbar informasjon (se figur). – Det nederste området i trekanten representerer det materielle og som vi alle har et forhold til: menneskekroppen med kjøtt og blod og dens biokjemi og fysiologi. Midtpartiet i trekanten utgjøres av de elektromagnetiske signalene som er en del av livsprosessene i kroppen, forklarer han. 

– Mange fagfolk og utøvende terapeuter mener at organismen styres av elektromagnetiske prosesser, fortsetter han, og er klar over at dette er kontroversielt i vår biokjemisk fokuserte tidsalder. Brannfakkelen er at kroppen påvirkes av mer enn energi, nemlig det som har med informasjon å gjøre. Han baserer seg på teoretikere som forestiller seg at kroppens energiflyt reguleres på et høyere nivå av et informasjonsfelt.

LES OGSÅ  Mikronæringsstoffer – smått, men godt

Selv blant alternative/komplementære utøvere er dette omstridt, og Poleszynski mener at “striden” både skyldes ulike definisjoner og at mange ikke har studert foreliggende forskning. Han hevder at det er godt dokumentert at det finnes et informasjonsfelt, og at deler av det kan måles elektromagnetisk. De svakeste delene av feltet kan man måle effekten av, men ikke deres “frekvenser”.1

– Selv om matvarer, giftstoffer og fysiske prosesser i kroppen påvirker forholdene oppover, er påvirkningen sterkere nedover i modellen. Hvis dette gjenspeiler virkeligheten, har det stor betydning for valg av behandling, sier Poleszynski. I en del tilfeller er det da mest effektivt å behandle informasjonsfeltet, siden det manifesterer seg energetisk og regulerer det materielle.

Informasjonsfeltet inkluderer følelser og sinnstilstand. Den elektromagnetiske effekten av følelser kan måles blant annet i hjertets utstråling.2 Informasjonsfeltet angis å være målbart innenfor det kjente elektromagnetiske spekteret.

Blant annet innen fysikken oppfattes slike informasjonsfelt å være av grunnleggende betydning i universet,3,4 selv om de ikke står sentralt innen medisinen. Historisk er det ingen nyhet at nye modeller innen naturvitenskap eller medisin er blitt kritisert og latterliggjort i sin samtid.5 Fra vårt synspunkt er imidlertid det prinsipielt interessante i hvilken grad en modell er testbar og hvordan den i praksis kan hjelpe syke mennesker.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Årlig symposium«]Jan Fredrik Poleszynski har tatt initiativ til en årlig, internasjonal konferanse kalt ”The International Informational Medicine Symposium” (TIIMS), som skal støtte utvikling, utbredelse og deling av teknologi og metoder i informasjons- og energimedisin. Her deltar fagfolk med foredrag og demonstrerer utstyr. Symposiet ble holdt i Oslo i 2009 og 2010 og i år i Lisboa, Portugal. For informasjon, se www.unovita.com.[/gdlr_box_icon]

Behandlingsfilosofi

LES OGSÅ  Kan kroppens energi- og informasjonsflyt måles?

– Vi ønsker å optimalisere tilstanden av det den franske legen Antoine Béchamp6 (1816-1908) kalte ”terrenget” i kroppen, forklarer Poleszynski. – Når terrenget bedres, endrer også helsa seg til det bedre, fortsetter han. ”Terrenget” inkluderer klientenes informasjonsfelt, herunder følelser og mental tilstand.

På klinikken brukes kun metoder som underbygger kroppens egen evne til selvhelbredelse. Balanse i de elektromagnetiske feltene skal skape balanse i hele systemet. – For å optimalisere tilstanden i kroppen ønsker vi minst mulig giftstoffer, optimal syre-/basebalanse (pH) i alle vev, nok frie elektroner (antioksidanter), et høyt elektrisk potensial i cellemembranene og balanse i de elektriske feltene. En frisk kropp som tilføres alle nødvendige næringsstoffer, vil selv danne nye, friske celler. Erfaringen på klinikken er at 80 prosent av klientene får bedre helse ved denne metoden, opplyser Poleszynski.

Noen klienter sliter med kompliserte kroniske lidelser eller en livstruende sykdom. – De fleste syke har noen felles problemer vi må ta tak i før vi ”spisser” behandlingene for hver enkelt ved spesielle lidelser, sier Poleszynski.

Alle klienter gjennomgår 1-5 ulike tester og undersøkelser for å gi oversikt over tilstanden og hva som bør prioriteres. Deretter gis en kort elektromedisinsk behandling. – De som har store mengder giftstoffer i kroppen, kan oppleve ubehag når disse begynner å skilles ut. Derfor starter vi forsiktig, forklarer Poleszynski.

– Vi pleier å ta et par prøver for å se om vi er på rett vei og om det er behov for ytterligere behandling. Enkelte opplever så rask bedring allerede etter én behandling at de ikke behøver å komme igjen, opplyser terapeuten.

Organismen avgiftes blant annet ved daglig å drikke 1,5 liter rent vann, gjerne basisk og strukturert eller vitalisert, og å innta store doser vitamin C og glutation. Poleszynski anbefaler urter, stoffer som binder tungmetaller (orale kelatorer) og magerensende tilskudd (Chlorella, andre alger og urter). Dessuten vektlegges varmebehandling som badstue og moderat trening, eventuelt også faste, tarmskylling eller klyster for å rense lever, nyrer og galle.

Tilførsel av energi

I neste del av behandlingsopplegget tilføres energi i form av likestrøm og magnetfelt.

LES OGSÅ  Tester mot kvikksølvbelastning

– Vi kan ”lade opp” kroppen og cellene ved å kombinere antioksidanter med likestrøm via elektroder med optimale frekvenser og styrke, hevder Poleszynski. – Dette fører blant annet til at cellenes pH øker, det vil si at kroppen blir mer basisk, noe som motvirker dannelsen av sykdomsframkallende bakterier, virus, sopp og kreft, forklarer han.

Poleszynski poengterer at elektro- og energimedisin har en rekke positive effekter når den elektriske spenningen leveres med optimal styrke, frekvens og form. Optimal behandling skaper balanse i det elektriske systemet, og dette har virkninger både biokjemisk og psykisk. Når man ”treffer” riktig med høye frekvenser, påvirkes det subtile fotonfeltet rundt kroppen direkte.

Kosthold og kosttilskudd

Siste del av behandlingsopplegget består av en seks ukers spesialdiett som vanligvis ekskluderer gluten (korn), melkeprodukter (pasteurisert, homogenisert kumelk), gjær og sopp, eddik, alkohol og bakervarer med gjær. Fettandelen i kostholdet bør være høy og andelen karbohydrater lav (under 50 g per dag). Når klienter opplever bedring og balanse i systemet, introduseres en og en matvare for å undersøke om man tåler den.

Klinikken bruker terapeutiske doser av ulike kosttilskudd, vitaminer og urter og setter opp en liste over anbefalte kosttilskudd til hver enkelt klient. Lista blir justert ettersom behandlingen skrider fram.

Behandlingsopplegget passer også for friske som ønsker å få bedre helse, redusere stress, forsinke aldringsprosessen, gå ned i vekt eller føle seg friskere. – Alle vil ha godt av å følge et helhetlig opplegg, selv om man også kan ha god effekt av enkeltbehandlinger, poengterer Poleszynski til slutt.

Les også:

Testing og behandling på klinikken

Jan Fredrik Poleszynski
Uno Vita AS – Klinikk for integrert medisin
Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo
Tlf. 21 44 76 41
Mobil: 951 767 97
e-post: jfp@unovita.comklinikken@unovita.com
Nettside: www.unovita.com

Habilitetserklæring
Jan Fredrik Poleszynski er bror til VOFs ansvarlige redaktør, Dag Viljen Poleszynski, som kun har vært involvert i redigering av manuskriptet. Iver Mysterud har ansvar for det faglige innholdet.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner