Skip to main content

Intravenøs vitamin C mot kreft

Stadig flere studier de siste årene underbygger at intravenøs vitamin C effektivt kan motvirke kreft. For å få i seg store nok doser er det viktig at man får det intravenøst. Oralt inntak gir ikke høy nok konsentrasjon vitamin C i blodet til effektivt å kunne motvirke kreft. Høye doser vitamin C induserer produksjon av hydrogenperoksid (H2O2) i kreftcellene, som derved angripes innenfra. Dette antas å være en hovedmekanisme for hvordan vitamin C motvirker kreftutvikling.

På denne bakgrunn forskes det på om intravenøs vitamin C kan fungere som støtteterapi for en rekke kreftformer. Hydrogenperoksid er en kraftig oksidant, og det er viktig at kroppen nøytraliserer overskuddet for å unngå celleskader. Kroppens viktigste enzymer for å nøytralisere H2O2 er peroksiredoksiner, katalase og glutation peroksidase, der katalase er viktigst.

En ny studie har vist at kreftceller har dårligere evne til å nøytralisere hydrogenperoksid enn normale celler. Normale celler er i gjennomsnitt dobbelt så effektive som kreftceller til dette, men det varierer en del mellom ulike typer av kreftceller. Dette skyldes at aktiviteten til katalase varierer mellom ulike typer av kreftceller. Ved å måle aktiviteten av katalase i en gitt kreftcelletype/svulsttype kan man få en pekepinn om hvor effektiv vitamin C vil være i å ødelegge disse cellene/svulsten. IM

LES OGSÅ  Et svensk-norsk justismord?

Kilde:

Doskey CM, Buranasudja V, Wagner BA mfl. Tumor cells have decreased ability to metabolize H2O2: Implications for pharmacological ascorbate in cancer therapy. Redox Biology 2016; 10: 274–84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27833040


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner