Skip to main content

Jordkontakt – en manglende faktor i helselikningen

Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring.

Tekst Iver Mysterud    Foto Shutterstock

Mennesket har i fortiden hatt direkte kontakt med underlaget eller brukt sko av materialer som leder godt, som skinn. Skinn er en god halvleder, og materialet leder enda bedre hvis det impregneres med salter og svette. Først på 1900-tallet begynte man å isolere føttene med mer solide sko av dårligere, eller ikke ledende, materialer. Da fjernet man seg fra den energien jorda tilførte våre forgjengere siden tidenes morgen. I dag vandrer de fleste rundt på syntetiske gummisåler som isolerer oss fra jordenergien. Dette forverres ved at vi store deler av tida oppholder oss i bygninger som er langt fra jordoverflaten. Ytterpunktene i jordkontakt vil være en person som går barbeint i skogen versus en person som har på sko med gummisåler og jobber høyt oppe i en skyskraper. I fortidsmiljøet sov man på eller i nær tilknytning til bakken, mens man i dag sover i senger inne i bygninger, senger som er isolert fra jorda.1

Inflammasjon

Den manglende jordkontakten ser ut til å kunne påvirke oss negativt på en rekke måter. La oss som eksempel ta inflammasjon eller betennelsesreaksjoner uten mikroorganismer (virus, bakterier). Inflammasjon ser ut til å være forbundet med de fleste kroniske lidelsene i vår tid. Blant mer enn 80 sykdommer som diskuteres i faglitteraturen, finnes alt fra hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft og leddgikt til astma, multippel sklerose, Alzheimers sykdom, osteoporose og psoriasis.

Inflammasjon kan oppfattes som en energetisk ubalanse. For å bli kvitt inflammasjon må elektroner tilføres de problematiske områdene. Antioksidanter i maten og kosttilskudd som vitamin C, en elektrodonor, bidrar til dette. Enkel fysikk tilsier at man oppnår noe av det samme når man går barbeint utendørs. Da er man tilknyttet jord (derav navnet jording), og kroppen får tilført elektroner som nøytraliserer frie radikaler i kroppen. Denne påstanden er underbygd av omfattende erfaringer og en del forskning, som vi skal komme tilbake til.1

Et nytt vitamin

De fleste kjenner til vitaminer, hvordan kroppen får dem tilført og deres funksjon. For eksempel stimulerer sollyset dannelsen av vitamin D i kroppen, og dette vitaminet (hormonet) er viktig for en rekke kroppsfunksjoner. Eksponering for jord kan oppfattes som et elektrisk ”næringsstoff” i form av elektroner. Disse elektronene kan på engelsk oppfattes som vitamin G – G for ”ground” (jord). På norsk kan vi eventuelt kalle det vitamin J. Akkurat som vi trenger vitamin D, trenger vi også vitamin J for å ha god helse.2, s. 9

Hva er jording?

Jording vil si å koble seg til jordas evige overflateenergier. Det betyr å gå barføtt ute og å sitte, arbeide eller sove inne i hus mens man er koblet til en leder som tilfører kroppen jordas naturlige helbredende energier (elektroner).

LES OGSÅ  Vi er dårlig tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

På jordoverflaten er det et overskudd av elektroner, og ved jordkontakt strømmer de inn i kroppen. Samtidig får kroppen samme energinivå eller elektriske potensial som jorda. Dette kan enkelt måles ved et voltmeter, noe som ble brukt i flere av studiene som omtales i det etterfølgende. Når måleravlesningene viste tilnærmet samme potensial som jorda (altså 0 V), visste man at alt utstyret var korrekt koblet eller fungerte riktig.

Denne bruken av begrepet jording er litt annerledes enn den vi er vant til, nemlig når man forbinder en kilde inne i et hus med bakken utenfor. Dermed går overskuddselektrisitet eller spenning fra huset og ned i jorda. Et eksempel på bruk er en lynavleder. Dette fenomenet heter på engelsk ”grounding” (ground = jorda, bakken). Noe annet er å ta opp elektroner fra jorda, og for å unngå å blande det sammen med ”grounding”, brukes i faglitteraturen ofte begrepet ”earthing” (earth = jorda, jordoverflaten, jordkloden).1 Begge deler handler om å være koblet til jord, så vi kan si jording, ha jordkontakt eller å være i kontakt med jord så lenge vi har klart for oss hva som menes.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Jording ser ut til å ha følgende positive virkninger ved å2, s. 10-11«]- redusere årsaken til inflammasjon og forbedre eller eliminere symptomene på mange inflammatoriske sykdommer
– redusere eller eliminere kronisk smerte
– bedre regenereringsprosessene som pågår mens man sover
– bedre søvnkvaliteten, i de fleste tilfeller merkbart
– øke overskuddet ved at kroppens energireserver belastes mindre
– senke stressnivået og fremme ro og balanse i kroppen ved å roe ned nervesystemet og redusere nivået av stresshormoner i blodet
– normalisere kroppens biologiske rytmer (biorytmer)
– fortynne blodet og bedre blodtrykk og sirkulasjon
– lette muskelspenninger og hodepine
– bedre hormonelle plager og menstruasjonssymptomer
– øke helbredelsesreaksjoner dramatisk og hjelpe til å forebygge liggesår
– redusere eller eliminere tidsforskyvninger (jetlag)
– beskytte kroppen mot elektromagnetiske felter som potensielt kan påvirke helsa negativt
– øke restitusjonen etter intens fysisk anstrengelse
– løse alle helseplager forårsaket av mangel på kontakt med jorda
– fremme homeostasen (balansen i kroppen) på en naturlig og god måte.[/gdlr_box_icon]

Føler man seg bedre?

Vanligvis gjør man det, og det skjer ofte hurtig. Dette er basert på de kliniske studiene som er utført, og på erfaringene til tusenvis av mennesker som har begynt å jorde seg i hverdagen, gjerne når de sover. Det trekkes fram som viktig å bruke jording som en langsiktig og permanent del av ens daglige rutiner. Jo mer man jorder seg, desto større kan fordelene forventes å bli. Hvis man stopper å jorde seg, har ens plager en tendens til å komme gradvis tilbake.2, s. 10

I tillegg til å gå barbeint kan man på naturlig måte få tilført elektroner ved å dusje og oppholde seg i rennende vann.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Bedre enn antiinflammatoriske molekyler?«]Ved inflammasjon er det mangel på negativ ladning (elektroner). Enhver mekanisme som leverer elektroner til et skadet sted, vil redusere inflammasjonen. Derfor brukes både syntetiske medikamenter, mat som er rik på antioksidanter (f.eks. mørk sjokolade og gurkemeie) eller kosttilskudd med antioksidanter mot inflammasjon (vitamin C). Både antiinflammatoriske medikamenter og antioksidanter er elektrisk ladde molekyler som bærer overskuddselektroner til steder med inflammasjon, der de nøytraliserer frie radikaler. Biofysikeren James L. Oschmans hypotese er at frie eller mobile elektroner kan virke direkte på frie radikaler, og at dette skjer naturlig når kroppen er i kontakt med jorda, som er en naturlig elektronkilde.
Antiinflammatoriske molekyler kan selv bli frie radikaler når de har avlevert sine overskuddselektroner for å nøytralisere frie radikaler. Kroppen vår må derfor fjerne antioksidanter som har gitt fra seg sine elektroner. Dette fører til økt belastning på energisystemet i kroppen. Som en kontrast til dette virker frie elektroner fra jorda direkte på frie radikaler. De har derfor ikke samme ulemper som antioksidanter, enten vi snakker om syntetiske medikamenter eller naturlige stoffer i  mat eller kosttilskudd.1 [/gdlr_box_icon]

Bli kvitt jetlag!

LES OGSÅ  Suksess i Tour de France

Effektene av jetlag kan bli redusert ved jording når man ankommer et nytt oppholdssted. Prosedyren er å ta av skoene og sokkene og stå rett på jorda i 15 minutter. Dette fører til at jordas elektriske rytme gjeninnstiller kroppens hormonelle klokker som regulerer søvn og aktivitetsrytme.2,3

Solas betydning

Det elektriske potensialet i jordas overflate stiger og synker med solas posisjon. Intensiteten er mer positiv og energetisk i løpet av dagen og støtter dermed våre daglige aktiviteter fra vi står opp til vi legger oss. Den er mindre positiv og energetisk i løpet av natta, og dette fremmer søvn. Variasjonene i energinivået regulerer våre indre kroppsmekanismer som når vi skal være våkne eller sove, hormonproduksjonen og dermed opprettholdelsen av god helse.2, s. 6

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Ledere, halvledere og isolatorer»]Som ordet sier, vil elektroner lett forflytte seg i en leder, for eksempel i en kobberwire. Hvis man har kommet borti et strømgjerde, har man på den harde måten lært hva en leder er. Der går det strøm, og den går inn i kroppen vår når vi tar på den. Kroppen vår består hovedsakelig av vann og mineraler, og disse er gode ledere av elektroner. I en leder kan mange frie elektroner flytte på seg. Det er det også i jorda, som får jevnlig påfyll gjennom naturlige fenomener som solstråling, lynnedslag og energi fra planetens kjerne. Litt av dette elektronoverskuddet overføres til kroppen når vi står barbeint på bakken eller er koblet til jord på annen måte.2, s. 5
I isolerende materialer kan ingen frie elektroner bevege seg fordi de holdes på plass i atomene. Plast, gummi, glass og tre er gode isolasjonsmaterialer. Tenk tilbake på strømgjerdet. Skal man passere det når strømmen står på, må man ta tak i et håndtak av et isolerende materiale for å åpne gjerdet, ellers får man støt. Skosåler er oftest lagd av gummi eller plast, og mange hus er lagd av tre. Dette hindrer elektroner innpass i kroppen.2, s. 6
Halvledere befinner seg midt imellom ledere og isolatorer. De leder noen ganger strøm, andre ganger ikke. Deres elektriske ledningsevne er ikke så god som en leder, men ikke så dårlig som en isolator. Halvledere er ryggraden i moderne elektronisk utstyr fordi ledningsevnen kan bli kontrollert ved å anvende et elektrisk felt. Lær og skinn er halvledere som blir gode ledere når de blandes med mineraler og fuktighet, for eksempel fra svetten i en fot. Bruk av sko med en såle av lær/skinn gir derfor kroppen en jevn tilførsel av energi, dersom man går direkte på jorda.[/gdlr_box_icon]

For godt til å være sant?

Det sies ofte at hvis noe virker for godt til å være sant, så er det ofte det. Dette utsagnet trekkes gjerne fram dersom for eksempel en ny terapiform eller en ny teknologi påstås å virke på nesten alt som er av problemer i et samfunn. Like fullt finnes det en rekke forhold der utsagnet ikke treffer spikeren på hodet. Eksempler kan gjerne hentes der en art, som mennesket, lever under helt annerledes livsbetingelser enn man har gjort i fortida, særlig hvis endringene har skjedd hurtig.

LES OGSÅ  Få naturen inn i huset!

I VOF trekker vi regelmessig fram kosthold som et slikt eksempel. Fordi dagens kosthold er radikalt endret i forhold til det kostholdet vi ble tilpasset i løpet av årmillioner, kan en kostholdsendring tilbake mot det opprinnelige påvirke et stort spekter av moderne problemer. Et eksempel er dagens høye inntak av ”raske” karbohydrater. Erfaringene viser at de som reduserer inntaket, helt eller delvis opplever å bli kvitt alt fra kroppslige sykdommer som kreft, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer, til psykiske lidelser og atferdsproblemer.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Jordingens ”bibel”«]Fram til 2010 fantes kunnskapen om effektene av jordkontakt på helsa kun som erfaringer hos et lite antall fagfolk. Den var dels basert på et lite antall vitenskapelige studier. Videre var den basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra tusenvis av mennesker, både lekfolk som selv forsøkte jordingsteknologi, og klinikere som fikk sine pasienter til å bruke slik teknologi. I 2010 utga den som først oppdaget virkningene av jording, Clinton Ober, sammen med hjertespesialisten Stephen T. Sinatra og helsejournalisten Martin Zucker boka Earthing: The most important health discovery ever? Boka er lettlest og gir et oversikt over hele fagområdet, fra hvordan det hele startet, hva som skjer i kroppen ved jording, hva jording hjelper for og hvorfor, hvilke studier som er utført på fenomenet, hvilken teknologi er utviklet og hvordan klinikere og fornøyde brukere opplever teknologien. Boka har et forord av biofysiker og energimedisinspesialist James L. Oschman, PhD.[/gdlr_box_icon]

Jordingens effekter

Jording tegner til å kunne bli en tilsvarende faktor som er radikalt endret. Tilfører man elektroner gjennom jordkontakt, påvirkes vi positivt på en rekke måter. Det bildet som tegner seg fra kontrollert forskning og omfattende erfaringer, er svært lovende, for ikke å si imponerende (se positive virkninger av jording i egen boks på forrige oppslag).

En del terapeuter i USA jorder pasientene sine før behandling for å oppnå bedre resultat. Dette skjer ved at de står på en spesiell matte som er jordet. En slik matte kan man også ha beina på når man for eksempel sitter hele dagen ved en pc.

Les også:

Oppdagelsen til en iherdig lekperson

Forskning på jording

Suksess i Tour de France

Produkter for jordkontakt

Les mer om jording
Earthing: The most important health discovery ever? fra 2010 gir en god, populærvitenskapelig oversikt over jording. Boka er omtalt i en egen ramme. Nettsiden til Earthing Institute (earthinginstitute.net) inneholder også mye informasjon, inkludert mange av studiene som er utført. Biofysikeren James L. Oschman har publisert flere fagartikler som gir en oversikt over forskningen og fenomenene.1,3,4 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner