Skip to main content

Forsiktig med mobiltelefon i svangerskapet: Kan gi atferdsproblemer hos barnet

Gravide kvinner som bruker mobiltelefon, har større risiko for å få barn som utvikler atferdsproblemer. Risikoen øker hvis barnet selv starter å bruke eller eksponeres for stråling fra mobiltelefon tidlig.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Dette er mulige konklusjoner etter at amerikanske og danske forskere har gjennomført to studier om temaet.

I den første studien ble det funnet at avkom til mødre som brukte mobiltelefon i svangerskapet, fikk økte problemer med følelser og atferd, for eksempel hyperaktivitet i 7-årsalderen.1 Dette var ikke snakk om mødre som hadde snakket i mobiltelefonen spesielt mye, for det dreide seg bare om 2-3 ganger om dagen i graviditeten.


Forskerne spurte mødrene til vel 13 000 barn i Danmark født på slutten av 1990-tallet om deres bruk av mobiltelefon i svangerskapet og barnas bruk av slik teknologi opp til sju års alder (i november 2006). Siden mange av mødrene på den tiden ikke hadde mobiltelefon, var det mulig å sammenlikne brukerne med den rundt halvparten som aldri eller nesten aldri brukte mobiltelefon. Hvis barna selv hadde brukt mobiltelefon, økte dette risikoen for problemer sammenliknet med om bare moren hadde brukt mobiltelefon. Dette er en korrelasjonsstudie som i seg selv ikke sier noe om årsakssammenheng, men den gir grunn til bekymring og behov for økt forskerinnsats.

LES OGSÅ  Hvorfor stråler mobiltelefonene for sterkt?

Den andre studien

Forskerne ønsket å finne ut om de ville finne tilsvarende effekter i et større, men atskilt (altså ikke de samme deltagerne) utvalg fra det danske fødselsregisteret. Her ble det valgt ut barn med mødre som i større grad representerer dagens mobiltelefonbruk. Dette datasettet omfattet snaut 29.000 barn som var blitt sju år i desember 2008.2


Den største risikoen for atferdsproblemer ble funnet for barn som både hadde eksponering i svangerskapet og etterpå. De hadde signifikant større problemer enn dem som ikke var eksponert verken i svangerskapet eller etterpå. Funnene fra den første studien ble altså gjentatt i den andre studien.

Også dette var en korrelasjonsstudie som i seg selv ikke sier noe om årsakssammenheng. Basert på annen forskning på effekter av svak mikrobølgestråling fra mobiltelefoner og føre var-prinsippet foreligger imidlertid gode grunner til å anbefale gravide kvinner til å bruke mobiltelefonen så lite som mulig. Mobiltelefon er heller ikke noe verktøy eller leketøy for små barn.

Tysk støtte

Avslutningsvis kan det nevnes at en tysk studie av barn og ungdom til en viss grad støtter at bruk av mobiltelefon kan være forbundet med atferdsproblemer.3 Her ble snaut 1500 barn og vel 1500 ungdommer tilfeldig valgt ut fra en befolkningsregister fra byer i Sør-Tyskland. I tillegg til at de ble intervjuet og fylte ut et spørreskjema om atferd og psykiske problemer, bar de et dosimeter (instrument til måling av strålingsdoser) i ett døgn for å måle radiofrekvent elektromagnetisk eksponering (mobilstråling). Sju prosent av barna og fem prosent av ungdommene hadde unormal mental atferd. Det var økt risiko for atferdsproblemer hos ungdom, men ikke barn, blant den firedelen som hadde størst eksponering for mobilstråling. 

Kilder:

1.  Divan HA, Kheifets L, Obel C mfl. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology 2008; 19: 523-9.

LES OGSÅ  Hvor er biene blitt av? ...og hva mobiltelefoner har med det å gjøre

2.  Divan HA, Kheifets L, Obel C mfl. Cell phone use and behavioural problems in young children. Journal of Epidemiology and Community Health 2011 (doi: 10.1136/jech.2010.115402).

3.  Thomas S, Heinrich S, von Kries R mfl. Exposure to radio-frequency electromagnetic fields and behavioural problems in Bavarian children and adolescents. European Journal of Epidemiology 2010; 25: 135-41.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner