Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Kan spikermatte dempe smerter?

Kan spikermatte dempe smerter?

”Spikermatter” er blitt veldig populært de siste årene blant folk som for eksempel ønsker å lindre smerter i ryggen, få litt ekstra energi eller slappe bedre av i hverdagen. Inntil nå har ingen systematisk undersøkt i hvilken grad slik egenbehandling faktisk kan fungere. En gruppe svenske forskere ønsket å avklare om 15 minutters daglig avslapning på en spikermatte i tre uker kunne ha gunstige virkninger. Deltakerne var 36 personer med muskelsmerter i ryggen og/eller nakken. Det ble trukket lodd om hvem som skulle ligge på spikermatte og hvem som ikke skulle gjøre det. Deltakerne hadde i gjennomsnitt slitt med kroniske smerter i 16 år.

Deltakerne som lå på spikermatte, var entusiastiske over behandlingen og fortalte at de følte seg mer energiske, sov bedre om nettene og at spikermattene hadde gjort at de følte seg bedre. Imidlertid viste den statistiske analysen av resultatene bare at smertelindring for ”sterk smerte” var blitt bedre. Det var ingen bedringer for smerteintensitet, optimisme, angst, depresjon, stress, energinivå eller søvnkvalitet.

Reduksjonen i opplevelsen av sterk smerte kan forklares med den såkalte portkontrollteorien (”gate-control theory”), der konkurrerende stimuli på de smerteutsatte områdene ga smertelindring. Forskerne mener også bedringen kan skyldes en psykologisk reaksjon eller at den rett og slett kan være resultat av avslapning. Uansett trengs mer forskning for å avklare spikermatters eventuelle effektivitet når det gjelder å dempe smerte, øke energinivået eller å bedre livskvaliteten. IM

Kilde:

Kjellgren A, Erdefelt K, Werngren L mfl. Does relaxation on a bed of nails (spike mat) induce beneficial effects? A randomized controlled pilot study. Alternative Medicine Studies 2011; 1: e5.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får

Legg igjen et svar