Skip to main content

Ingen ende på parallelle universer i ernæring

Ernæringsforskningen peker i alle retninger, og alle kan vel ikke ha rett? Vitenskapsjournalist Gary Taubes viser hvordan forskernes holdninger og ønsker om funn kan påvirke forskningen og resultatene. Ikke minst den plantebaserte. Les også om ketogen diett og mental helse.

Ernæring: Nyeste artikkel fra vitenskapsjournalist Gary Taubes i nyhetsbrev Unsettled Science 10. april fokuserer på metodeproblemer i ernæringsrelaterte befolkningsstudier (ernæringsepidemiologi).

Enhver studie eller datasett kan bli analysert på 70 ulike måter. Dette gjør analysen blir sterkt påvirket av forskernes holdninger, meninger og ønsker om hva de vil finne.

For eksempel er mange av de ledende forskerne ved Harvard universitet vegetarianere eller er opptatt av å spise mer ”plantebasert”.

Vår kommentar:

Mange som har fulgt en del med på ernæringsforskningen de siste tiårene, og særlig befolkningsstudiene, har sittet igjen med følelsen av at noe ikke stemmer eller at resultatene ikke kan være riktige.

Dette gir mening når man leser artikler som den av Gary Taubes. Forskernes holdninger, meninger og ønsker om funn påvirker bevisst og ubevisst en rekke avgjørelser som tas i forskningsprosessen.

Mange forskere ved Harvard er vegetarianere

For eksempel er mange av de ledende forskerne ved Harvard universitet vegetarianere eller er opptatt av å spise mer ”plantebasert”. Da er det forståelig at mange av de tallrike befolkningsstudiene som kommer fra denne institusjonen, er lite troverdige, for eksempel at det skulle være skadelig å spise kjøtt og at et ”plantebasert” kosthold er best. Vi minner om at kjøtt og annen animalsk mat har vært en del av vår arts evolusjonshistorie gjennom mer enn 2 millioner år. Det betyr at vi med logisk konsekvens må være godt tilpasset kjøtt, ellers ville vi ikke ha eksistert som art.IM

LES OGSÅ  Hva kan gjøres med spiseforstyrrelser?

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Verden snudd på hodet
Gode argumenter mot sukker
Sukkersvindelen


Ketogen diett gir dramatisk bedre mental helse

Schizofreni og bipolar lidelse påvirker over 75 millioner mennesker globalt. Mens farmasøytiske behandlinger kan være fordelaktige for enkelte, er de tydeligvis utilstrekkelige. Behandlingsresistens er vanlig med disse medikamentene, og bivirkninger som betydelig vektøkning og insulinresistens fører til at mange som er desperate etter hjelp, slutter å bruke dem. Alvorlig psykisk lidelse er et område hvor alle tilsynelatende er enige om at pasienter trenger en mer godartet og effektiv behandling.

 Pilotforsøk om ketogen diett og psykiske lidelser

Nå er resultater fra et pilotforsøk som brukte en ketogen diett for disse psykiske lidelsene, publisert i maiutgaven av Psychiatry Research. Det har i et århundre vært kjent at ketogent kosthold kan være en effektiv og trygg behandling for fedme, type 2 diabetes og epilepsi.

Motivert av anekdotiske beretninger, enkelttilfeller og observasjonsstudier om at det også kan reversere psykiske lidelser, ble 23 pasienter med enten schizofreni eller bipolar lidelse i fire måneder satt på ketogent kosthold. Totalt sett viste deltakerne en 30 prosent forbedring i alvorlighetsgraden av psykiske lidelser. Av de 14 som fulgte dietten fullt ut, var 100 prosent i restituert tilstand ved slutten av studien.

 Hjernen får energi på ketogen diett

Arbeidshypotesen bak ketogent kosthold for denne typen lidelser, er at hjernen får energi i form av ketoner som deretter omgår ”metabolske underskudd” som er ansvarlige for symptomene på disse mentale sykdommene.

Selv om studien ikke var en randomisert kontrollert studie – noe som betyr at en dramatisk placeboeffekt ikke kan utelukkes – viser resultatene at i det minste i noen tilfeller kan et ketogent kosthold alene være nok til å kontrollere disse lidelsene. Studien er omtalt av vitenskapsjournalistene Nina Teicholz og Gary Taubes i deres nyhetsbrev 6. april.

Tallrike studier og kliniske erfaringer viser at psykiske lidelser ofte kan behandles effektivt med kosthold og/eller kosttilskudd. Men en slik strategi passer dårlig med den medikamentfokuserte modellen som i årtier har dominert psykiatrien.

Vår kommentar:

De gode resultatene med ketogen diett er ikke noe nytt. Dietten har vært brukt av ortomolekylære leger i årtier med godt resultat. Erfaringene viser at ketogen diett har stort potensial som behandlingsalternativ i psykiatrien, kombinert med utredning for infeksjoner (i hjernen), belastning av kjemisk forurensning og eksponering for stråling fra trådløse kommunikasjonssystemer.

LES OGSÅ  Er miljøgifter eller ernæring den største utfordringen for neste generasjon? Synspunkter fra nord

Tallrike studier og kliniske erfaringer viser at psykiske lidelser ofte kan behandles effektivt med kosthold og/eller kosttilskudd. Men en slik strategi passer dårlig med den medikamentfokuserte modellen som i årtier har dominert psykiatrien. Mektige interesser som farmasøytisk industri har mye å tape på at denne typen innsikt vinner fram. Dette har trolig bidratt til å hindre og forsinke at framveksten av denne kunnskapen har nådd ut både til psykiatere og folk flest. IM

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Ketogen kost motvirker tallrike helseproblemer
Ketogent kosthold mot schizofreni
Ketogen kost mot nervelidelser, mental ubalanse og psykiatrisk sykdom


Støtt det frie ord!

Du som støtter Helsemagasinet, støtter det frie ord. VI håper på din hjelp for å kunne sikre videre drift. Alle summer mottas med stor takk!  Her ser du vår Spleis.

Ingen ende på parallelle universer i ernæring / 2024 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner