Skip to main content

Klemming mot forkjølelse

Mellommenneskelig kontakt og sosial støtte antas å være helsefremmende. Vissheten om at man har mennesker som støtter og kan gi trøst, er også helsefremmende, spesielt hvis man opplever stress i en eller annen form. Laboratoriestudier har dessuten vist at fysisk kontakt som å få en klem eller bli holdt i hånden av en man er trygg på, kan virke stressdempende.

En forskergruppe ledet av psykologen Sheldon Cohen ved Carnegie Mellon-universitetet i Pittsburgh har sett nærmere på hvordan slik menneskelig kontakt kan forebygge forkjølelse. De antok at man er mer mottakelig for virusinfeksjoner hvis man er stresset eller opplever konflikter, og undersøkte hvorvidt man ble mindre mottakelig for slike infeksjoner hvis man opplevde å ha god, sosial støtte og fikk fysisk kontakt i form av klemmer og liknende. 404 voksne deltakere ble fulgt og intervjuet om deres sosiale atferd, og deretter eksponert for et forkjølelsesvirus. Forskerne fant at de deltakerne som følte at de hadde mennesker rundt seg som støttet dem og dessuten fikk flere klemmer, opplevde færre forkjølelsessymptomer.

Kilde:

Cohen S, Janicki-Deverts D, Turner RB mfl. Does hugging provide stress-buffering social support? A study of susceptibility to upper respiratory infection and illness. Psychological Science 2014. Publisert online før trykk 19.12.2014;doi: 10.1177/0956797614559284. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25526910


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Uetisk markedsføring av influensavaksine?