Skip to main content

Kraften i åtte personers fokuserte tanker

[wcm_restrict]

Den bestselgende forfatteren Lynne McTaggarts nyeste bok The power of eight handler om hva som skjer når en gruppe mennesker til en fastsatt tid fokuserer tankene sine på samme person, objekt eller sted.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Resultatene er så forbløffende at man i tidligere tider ville kalt dem ”mirakler”. Hardbarkede materialister, konvensjonelle forskere og skeptikere vil sannsynligvis avvise eller latterliggjøre innholdet i The power of eight, selv uten å lese boka. I så fall går de glipp av noe viktig og potensielt banebrytende, for McTaggart bruker en kombinasjon av vitenskapelige metoder og sin grundige bakgrunn som gravejournalist for å trenge inn i et tema i grenseland mellom bevissthetsforskning, kvantefysikk, parapsykologi, alternativ medisin (fjernhealing) og religion (bønn). 

Resultatene av McTaggarts forsøk på å forstå eventuelle effekter av gruppefokuserte tanker, var ikke opplagte for henne da hun begynte sine undersøkelser for om lag et tiår siden. I boka presenteres hun sin faglige reise gjennom alle de forsøkene og eksperimentene som har ført henne fram til en potensielt viktig innsikt på et felt det både er krevende å forske på og å mene noe kvalifisert om. Selv om McTaggart i utgangspunktet var journalist og faglitterær forfatter, er hun – gjennom sine bøker, sitt samarbeid med et vidt spekter av verdensledende forskere på en rekke fagområder og gjennom å få gjennomført forskning og eksperimenter – blitt en ledende fagperson på feltet. Hun er en generalist med stor oversikt og har i samarbeid med forskere fått gjennomført flere interessante eksperimenter. McTaggart er derfor blitt et kjent navn i ”alternative kretser” og er en etterspurt foredragsholder på verdensbasis. Majoriteten av leger, psykologer og forskere har imidlertid neppe hørt om henne all tid de ikke forholder seg til de krevende/sære temaene hun forsøker å få innblikk i.

LES OGSÅ  Kraftbaserte drikker og snop

Ett forhold som får mange i vår samtid til å steile, er et premiss som tas opp i The power of eight: At mennesker kan påvirke andre mennesker eller gjenstander uten å ha fysisk kontakt med dem. Slik påvirkning hevdes å skje uavhengig av rom eller avstand til den eller det man forsøker å påvirke. Dette er tema for en av McTaggarts tidligere bøker, bestselgeren The field fra 20011 (på norsk: Den usynlige veven fra 20122,3). Hypotesen er her at vi alle er forbundet av et felt – det fysikerne kaller ”nullpunktfeltet” – slik at fysisk avstand på visse områder blir irrelevant. Dette temaet blir i liten grad diskutert i The power of eight (annet enn som et uuttalt premiss), men boka bygger direkte på temaer i en annen av McTaggarts bestselgere, boka The intention experiment fra 2007.4

The power of eight er altså en reise som beskriver de eksperimentene McTaggart har fått gjennomført for å teste effekten av at mennesker i gruppe til samme tid har samme fokuserte tanke om å påvirke et eller annet. Hvis det handler om et menneske som er sykt, blir denne personen bedre av sin sykdom eller plager sammenliknet med en person som ikke får gruppefokusert intensjon? Vokser spirer som får gruppefokusert intensjon, mer enn spirer som ikke får det (kontrollgruppe)? Klarer man å endre pH i en vannprøve, mens kontrollprøven ikke endres? Andre tester går ut på å undersøke om folk som sender intensjon, bør sitte i samme fysiske rom for å kunne påvirke, eller om de kan være spredt geografisk. Er det mulig å få ned forekomsten av alvorlig vold i en hel region? Dette er testet i flere storskalaforsøk, der personer over hele verden er med på å fokusere på samme intensjon. Her sammenlikner man data fra samme område i tilstrekkelig lang periode før og etter testen. Ikke alle McTaggarts forsøk finner effekter, og hun diskuterer grundig hvorfor. Nye og mer stringente tester er nødvendig for å forstå hva som skjer og hva som er mulig å få til ved hjelp av gruppeintensjon. Hun er åpen på at storskalaeksperimenter kan tolkes på flere måter: Når man forsøker å påvirke ”historiens gang”, finnes alltid variable man ikke har kontroll over. Selv om man sammenlikner samme område før og etter en forsøkt påvirkning, har man ingen garanti for at effektene har noe med påvirkningen å gjøre. Dersom det ikke har vært noen endring i naboområdene, kan man i alle fall ikke forkaste hypotesen om påvirkning. 

LES OGSÅ  Patrick Moores oppgjør med Greenpeace

Boka gir leseren innsikt i en rekke eksempler på at folk blir bedre av sykdom og plager etter å ha vært påvirket av gruppeintensjon. McTaggart krydrer fortellingen med korte tilbakemeldinger fra personer som er blitt bedre, tilsvarende at leger ofte tar med pasienthistorier i sine bøker. Like fullt presiserer hun allerede i starten av boka at leseren ikke skal henge seg for mye opp i at folk blir bedre. Det er selvsagt gledelig, men den virkelig overraskende oppdagelsen er at det skjer mye med de personene som faktisk sender intensjon. Også de blir bedre eller friskere etter kun å ha foretatt en ”altruistisk” handling som å ha andres lidelse i tankene. Dette mener McTaggart er den største effekten av gruppeintensjon. Folk blir bedre eller får bedre liv gjennom å hjelpe andre. Flere av bokas kapitler er viet å undersøke effekter på dem som sender intensjonene. 

Oppbygning

Boka innledes av en prolog som setter temaet i perspektiv. Deretter følger 22 kapitler fordelt på to deler. Første del består av hele 21 kapitler, mens andre del bare inneholder ett kapittel med råd om hvordan man selv kan etablere en gruppe på åtte personer for gruppeintensjon. Her gir hun praktiske råd og tips om hva man selv kan gjøre for å ta konsekvensen av det boka kommer fram til. Boka har en kapittelvis sortert sluttnoteliste, litteraturliste og stikkordregister.

Vurdering

The power of eight er en meget godt gjennomarbeidet, lesverdig og tankestimulerende bok. McTaggart er en erfaren og flink forfatter som i tillegg har et stort nettverk av ulike personer som har gitt innspill til teksten. Temaet er kontroversielt, men det betyr ikke at man skal styre unna det. Tvert imot, dette er ei bok de fleste anbefales å lese for selv å gjøre seg opp en mening. Dersom det McTaggart mener å ha kommet fram til er riktig, har det selvsagt store implikasjoner for dagens naturvitenskapelige verdensbilde. Holdbarheten vil eventuelt måtte avklares av forskersamfunnet en gang i framtiden. I mellomtiden gir The power of eight et viktig glimt inn i dagens kunnskapsstatus. Den gir innsikt i utført forskning på temaer som er lite framme i medisinen, men som mennesker over hele verden er opptatt av.

LES OGSÅ  Håp mot kreft – lev lengre og bedre med naturterapi!
Kraften i åtte personers fokuserte tanker / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Tittel: The power of eight: harnessing the miraculous energies of a small group to heal others, your life and the world

Utgiver: Hay House

Utgivelsesår: 2017 (301 sider)

ISBN: 978-1-78180-559-6

Pris: £9,22 (paperback; www.amazon.co.uk)

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om bokforfatteren»]Lynne McTaggart (f. 1951) er utdannet journalist og grunnla i 1989 helsemagasinet What Doctors Don’t Tell You (www.wddty.com) sammen med sin mann Bryan Hubbard. De er sammen ansvarlige redaktører for magasinet. McTaggart er en prisvinnende forfatter av sju bøker, inkludert bestselgerne The field (2001; norsk: Den usynlige veven, 2012) og The intention experiment (2007). Nettside: https://lynnemctaggart.com/[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1 McTaggart L. The field: the quest for the secret force of the universe. London: HarperCollins, 2001.

2 McTaggart L. Den usynlige veven: Jakten på universets skjulte kraft. Oslo: Flux Forlag, 2012.

3 Mysterud I. Det usynlige feltet som omgir oss. VOF 2015; 6 (8): 78.

4 McTaggart L. The intention experiment: use your thoughts to change the world. London: HarperElement, 2007.

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner