Skip to main content

Lær matematikk raskere ved å bruke hendene

Ved å utføre ting i praksis påvirker vi også våre mentale forestillinger om hva vi driver med, noe som blant annet fremmer læring. Tidligere har forskere sett at håndbevegelser og fakter hjelper til ved innlæring, kanskje fordi slike bevegelser reduserer presset på arbeidsminnet og dermed gjør at vi bruker mindre energi. Håndbevegelser er for eksempel koblet til språklæring. I matematikk er et av målene å kunne gå fra å se hvordan ting virker i praksis – altså konkret – til å kunne abstrahere, altså overføre den samme innsikten til andre situasjoner uten å ha konkrete hjelpemidler.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Ved bruk av bestemte typer håndbevegelser kan elever lære matematikk lettere, viser forskerne bak en studie fra 2014. De lærte tredjeklassinger en strategi for å løse matematikkproblemer, enten via en konkret metode, ved hjelp av en håndbevegelse som etterliknet den konkrete metoden, eller på en abstrakt måte. Alle elevene lærte å løse det problemet de ble satt til, men kun de som lærte håndbevegelser samtidig, klarte å overføre kunnskapen til andre typer  problemer – altså å generalisere. Det ser altså ut til at bruken av slike kroppsbevegelser har en gunstig effekt på elevenes evne til å generalisere kunnskap.

LES OGSÅ  Lekser skaper trøbbel uansett hvem som styrer landet

Kilde:

Novack MA, Congdon EL, Hermani-Lopez N mfl. From action to abstraction: Using the hands to learn math. Psychological Science 2014; 25: 903–10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984351/Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner