Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Leukemi og organiske fosfatmidler

Leukemi og organiske fosfatmidler

Amerikansk forskning har ikke kunnet forkaste hypotesen om at organiske fosfatmidler kan være en årsak til leukemi. Forskerne sammenliknet 41 barn med en spesiell form for leukemi (akutt lymfoblastisk leukemi) med en tilsvarende gruppe friske barn i samme alder og med samme bosted. Mødrene til de leukemirammede barna oppga i større grad at de brukte insektmidler i hjemmet enn mødrene til barna i kontrollgruppa. De syke barna hadde høyere nivåer av to organiske fosfatmidler (DETP og DEDTP) i urinen enn de friske barna. Begge stoffene er vanlige i insektmidler som brukes innendørs og i private hager. IM

Kilde: Soldin OP, Nsouly-Maktabi H, Genkinger NM mfl. Pediatric acute lymphoblastic leukemia and exposure to pesticides. Therapeutic Drug Monitoring 2009; 31: 495-501.

You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar