Skip to main content

Miljøgifter og amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

En tidligere studie har vist at persistente organiske miljøgifter (POP) er korrelert med risiko for å få ALS og overlevelse. Forskere fra USA ønsket å teste dette på et nytt pasientmateriale fra Michigan. De sammenliknet blodprøver fra 164 ALS-rammede med 105 kontrollpersoner, og også her ble det påvist en sammenheng mellom belastning av POP og ALS. Det gjaldt både risikoen for å bli rammet og for sykdommens utvikling. IM

Kilde:

Goutman SA, Boss J, Jan D-G mfl. Environmental risk scores of persistent organic pollutants associate with higher ALS risk and shorter survival in a new Michigan case/control cohort. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2023. https://jnnp.bmj.com/content/early/2023/09/27/jnnp-2023-332121.full


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen