Skip to main content

Naturlig støttebehandling ved brystkreft

Fotsoneterapi er en type refleksologi der spesifikke trykkpunkter eller soner på føttene masseres. Terapien er i en studie vist å være trygg å bruke og gunstig for livskvaliteten til kvinner med framskreden brystkreft der de fikk cellegiftbehandling og/eller hormonterapi. Av 385 kvinner ble det ved loddtrekning bestemt at 95 skulle få fotsoneterapi. Videre skulle 95 få en type fotmassasje som minnet om fotsoneterapi, men der terapeuten unngikk å trykke med tommelen på de punktene som var relevante for brystkreft. I en kontrollgruppe fikk 96 konvensjonell omsorg, altså ingen form for massasje under føttene. I tillegg fikk deltakerne i to testgrupper på henholdsvis 51 og 48 personer fotsoneterapi eller fotmassasje i en pilotstudie som ble brukt for å utarbeide protokollen til hovedstudien. Deltakerne i de to første gruppene i hovedstudien fikk fire behandlinger à 30 minutter hver uke med enten fotsoneterapi eller fotmassasje. De ble intervjuet om helsetilstanden fem og 11 uker etter at studien var i gang. Det ble ikke rapportert om noen bivirkninger. Sammenliknet med de to andre gruppene var kvinnene som fikk fotsoneterapi, mindre tungpustet, et vanlig symptom ved brystkreft. De var derfor i stand til bedre å utføre hverdagsoppgaver som å gå trapper, kle på seg og handle. Fotsoneterapien hadde ingen effekter på depressive symptomer, angst, smerter eller kvalme. IM

LES OGSÅ  Vi er ikke tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

Kilde:

Wyatt G, Sikorskii A, Rahbar MH mfl. Health-related quality-of-life outcomes: A reflexology trial with patients with advanced-stage breast cancer. Oncology Nursing Forum 2012; 39: 568-77. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23107851


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner