Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Naturlig støttebehandling ved brystkreft

Naturlig støttebehandling ved brystkreft

Fotsoneterapi er en type refleksologi der spesifikke trykkpunkter eller soner på føttene masseres. Terapien er i en studie vist å være trygg å bruke og gunstig for livskvaliteten til kvinner med framskreden brystkreft der de fikk cellegiftbehandling og/eller hormonterapi. Av 385 kvinner ble det ved loddtrekning bestemt at 95 skulle få fotsoneterapi. Videre skulle 95 få en type fotmassasje som minnet om fotsoneterapi, men der terapeuten unngikk å trykke med tommelen på de punktene som var relevante for brystkreft. I en kontrollgruppe fikk 96 konvensjonell omsorg, altså ingen form for massasje under føttene. I tillegg fikk deltakerne i to testgrupper på henholdsvis 51 og 48 personer fotsoneterapi eller fotmassasje i en pilotstudie som ble brukt for å utarbeide protokollen til hovedstudien. Deltakerne i de to første gruppene i hovedstudien fikk fire behandlinger à 30 minutter hver uke med enten fotsoneterapi eller fotmassasje. De ble intervjuet om helsetilstanden fem og 11 uker etter at studien var i gang. Det ble ikke rapportert om noen bivirkninger. Sammenliknet med de to andre gruppene var kvinnene som fikk fotsoneterapi, mindre tungpustet, et vanlig symptom ved brystkreft. De var derfor i stand til bedre å utføre hverdagsoppgaver som å gå trapper, kle på seg og handle. Fotsoneterapien hadde ingen effekter på depressive symptomer, angst, smerter eller kvalme. IM

Kilde:

Wyatt G, Sikorskii A, Rahbar MH mfl. Health-related quality-of-life outcomes: A reflexology trial with patients with advanced-stage breast cancer. Oncology Nursing Forum 2012; 39: 568-77. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23107851

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar